Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Vojenské stavby v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Mestské opevnenie. Fragment.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Fragment renesančného mestského opevnenia postaveného po roku 1541. Upravované bolo v 18.-19.storočí a v období 2.polovica 19. až začiatok 20.storočia a v roku 1936. Nachádza sa na ulici Palárikova 6 južne od kostola a východne od hotela v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Mestské opevnenie. Piargská brána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Pôvodne renesančná vstupná brána opevnenia, tzv. Piargská brána, z roku 1554. Upravovaná bola v 18.storočí. Bola súčasťou mestského opevnenia. Je to jediná zachovaná brána z pôvodne piatich mestských brán. Dvojpodlažná stavba sa nachádza na ulici J. K. Hella 4 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Nový zámok.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Protiturecká renesančná pevnosť a strážna veža – vartovka (Panenský hrad, Dievčenský hrad) bola postavená v rámci opevňovania mesta proti Turkom v rokoch 1564-1571 na kopci v blízkosti cesty vedúcej na niekdajšiu Vindšachtu. Pevnosť dostala názov Nový zámok na rozdiel od Starého zámku (hradu), ktorý vytvorili z pôvodného stredovekého farského kostola. Pomenovanie Panenský (alebo aj Dievčenský) zámok je novšieho pôvodu a zaužíval sa v súvislosti s pomenovaním neskorogotického Kostola Panny Márie Snežnej a kopca Frauenberg, na ktorom je postavený. V podstate je to atypická delová bašta, ktorá spĺňala požiadavky novej vojenskej techniky v čase tureckého nebezpečenstva. Nový zámok chránil prístup k mestu a k starému hradu od juhu a východu. Bol jedným z článkov hlásnej a signalizačnej sústavy na strednom Slovensku. Po splnení svojej úlohy slúžil ďalej mestu. Stavba má tvar masívnej hranolovitej veže so štyrmi kruhovými nárožnými baštami (pôvodne mal len dve bašty). Pôvodne šesťpodlažná stavba s podpivničením. Prízemie má väčší priestor zaklenutý krížovou klenbou nesenou stredovými piliermi. Ostatné podlažia, okrem zaklenutých miestností v baštách, majú rovné drevené stropy. Pevnostný charakter stavby umocňuje aj masívny polkruhový vstup umiestnený na prvom podlaží. Pevnosť bola neskôr prestavaná, takže dnes má štyri podlažia so strieľňami a delovými otvormi. Na objekt sa z dvoch strán napájalo mestské opevnenie. Bola súčasťou vonkajšieho mestského opevnenia. Postavená bola na výraznom Frauenbergu v nadmorskej výške 651m. Vďaka strategickej polohe slúžila aj ako signalizačná vartovka. Panenský hrad, alebo Nový zámok, sa zachoval v takmer nedotknutej podobe a po obnove v rokoch 1967-1971 sa v ňom nachádza expozícia Slovenského banského múzea venovaná protitureckým bojom na Slovensku. Nachádza sa na ulici Novozámocká 22 v Mestskej pamiatkovej rezervácii v dominantnej polohe na návrší v západnej časti mesta.

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Pracháreň.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Budova prachárne z polovice 18.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba má dvojpriestorovú dispozíciu a nepravidelný pôdorys. Solitér sa nachádza na ulici Na Maximilián šachtu 10 v časti Štefultov.

 

ŠTIAVNICKÉ BANE. Mestské opevnenie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zvyšky opevnenia časti obce a bane Windschachty z 2.polovice 16.storočia, obnovené v 17.storočí. Nachádza sa v Pamiatkovej rezervácii technických diel. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Bašta. Neskororenesančná bašta v opevnení Windschachty zo 17.storočia. Má kruhový pôdorys. Spočiatku slúžila ako protiturecká pevnosť. Nachádza sa v lokalite Vindšachta.
  • Hradbový múr. Renesančný hradbový múr medzi obcou Štiavnické Bane a lokalitou Horná Roveň z 2.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí.
  • Veža. Renesančná veža v opevnení Windschachty zo 16.storočia. Upravovaná bola v 17.storočí. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v lokalite Vindšachta 252.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist