Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Vojenské stavby v okrese Hlohovec

DVORNÍKY. Protiturecké opevnenie.

Zvyšky protitureckého opevnenia z obdobia 16.-17.storočia.

 

LEOPOLDOV. Pevnosť.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pevnosť postavená v rokoch 1665-1669 po obsadení Nových Zámkov Turkami. Dozor nad stavbou mal cisársky architekt L. de Souches a stavbu viedlo vojenský inžinier J. M. Arigsperger. Po jeho smrti prevzal vedenie v rokoch 1666-1669 J. Ungern. Dátum ukončenia výstavby pevnosti je nad vstupnou bránou v smere od Hlohovca. Hrad, ktorý v tureckých vojnách nehral už nijakú úlohu, prestaval v roku 1854 vojenský architekt Straskrab na väznicu, ktorá slúži dodnes. Objekt pevnosti a väznice má hviezdicový tvar a bola realizovaná podľa vzoru vtedajších neskorotalianskych pevnostných stavieb. Rozprestiera sa na 56ha. Ochranné múry (šiance) sú vysoké 9,5m. Je to solitérna chodbová a pavlačová stavba. Autorom stavby je G. Priami. Pevnosť stojí za mestom. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Bastiónové opevnenie s bránami. Šance (40), západná brána (32) a východná brána (4). Postavené v ranobarokovom slohu v rokoch 1665-1669. Upravované bolo v roku 1855. Šesťuholníkový pôdorys.
  • Veliteľská budova. Objekt č.10. Školiace stredisko, riaditeľňa. Postavená v ranobarokovom slohu okolo roku 1669. Upravovaná bola v 17.-19.storočí a v 70.rokoch 20.storočia. Chodbová budova má trojkrídlový pôdorys, jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou.
  • Špitál, ubytovňa, nemocnica. Objekt č.18. Postavený v neskorobarokovom slohu v 1.polovici 18.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Chodbový solitér má trojkrídlový nepravidelný pôdorys, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou.
  • Väznica I. Hrad, stará samoväzba. Objekt č.20. Postavená v novorenesančnom slohu okolo roku 1669. Upravovaná bola v 17.-19.storočí a v rokoch 1881 a 2000-2004. Chodbový solitér má lichobežníkový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná.
  • Väznica II. Ubytovňa 5.oddiel. Objekt č.14. Postavená bola v novorenesančnom slohu v 1.polovici 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Chodbový solitér má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná.
  • Väznica III. Väzba, nové samotky. Objekt č.19. Postavená bola v novoklasicistickom slohu v roku 1899. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Pavlačový solitér má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Július Wagner.
  • Práčovňa, dielne. Objekt č.16. Postavená bola v eklekticistickom slohu v 2.polovici 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Chodbový solitér má pôdorys v tvare obráteného L, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist