Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Vojenské stavby v okrese Komárno

IŽA. Kastel. Dievčenský hrad (Leányvár). Kelemantia. 

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rímsky vojenský tábor (kastel) bol postavený na prelome 1. a 2.storočia ako súčasť pohraničného opevnenia Limes Romanus. Je to najväčší a zatiaľ najlepšie preskúmaný rímsky vojenský tábor na území Slovenska. Tábor stál na mieste alebo v susedstve germánskej osady Kelemantia, ktorú spomína Klaudius Ptolemaios /100-170/. Najstaršie známe vyobrazenie je na rytine s námetom bitky v roku 1661, ktorú zviedol de Souches pri Komárne proti Turkom. Slúžil do 4.storočia. Prvá pevnosť bola postavená v predpolí légiového tábora Brigetio za vlády cisára Marca Aurelia /161-180/ v období tzv. markomanských vojen. Tento drevozemný tábor zanikol po krátkom čase požiarom pri nečakanom germánskom útoku. Počas jednej z trestných výprav v závere markomanských vojen tu v blízkosti zrejme už spustošenej pevnosti krátkodobo táborilo niekoľko rímskych vojenských oddielov v dočasných poľných opevneniach. Koncom 2.storočia postavili Rimania v predpolí Brigetia na mieste zničeného drevozemného tábora kamenný kastel. Počas vojnových udalostí okolo polovice 3.storočia bol kastel značne poškodený. Po germánskych vpádoch ho opravili a v 4.storočí za vlády Konštantínovcov zosilnili a opevnili. Za vlády cisára Valentiniana I. /364-375/ došlo k posledným stavebným úpravám kastela. Zrejme krátko po jeho smrti bola táto pevnosť vyplienená alebo opustená. Koncom 4. a začiatkom 5.storočia územie kastela obývali zmiešané skupiny domácich Germánov a prisťahovalcov. Po ich odchode zostal tento priestor neosídlený.

Tábor mal pôdorys v tvare štvorca so zaoblenými rohmi o rozmeroch 175x176m orientovaného v smere svetových strán. Obvodový múr mal na každej strane jednu bránu, každú opevnenú dvojicou veží. Na každom zo štyroch nároží bola na jeho vnútornej strane postavená rohová veža. Medzi každou rohovou a bránovou vežou bola jedna medziveža. Obvodový múr bol široký 2m a podľa výpočtov 4-5m vysoký. Z vnútornej strany bol spevnený hlineným násypom, ktorý zároveň vytváral ambit po celom obvode pevnosti. Dvoj až troj poschodové 7-8m vysoké veže umožňovali v rovinatom teréne dobrý rozhľad. Okolo celého tábora z vonkajšej strany obvodového múru bola vybudovaná priekopa a val. V areáli bola systematicky umiestnená veliteľská budova (praetorium), obytné priestory pre vojakov, kúpele (thermae), telocvičňa (palaestra) a ďalšie hospodárske objekty. Dve hlavné cesty (via praetoria a via principalis) spájali dve a dve protiľahlé brány a rozdeľovali tak tábor na štyri rovnaké časti. V súčasnosti zrúcaniny rímskeho kastela. Z ruín tábora sa ťažil kameň na stavbu Komárňanskej pevnosti. Nachádza sa 2km západne od obce na ľavom brehu Dunaja. Dnes je sprístupnený ako múzeum v prírode (odbočka z cesty v obci Iža). Sú sprístupnené zvyšky kamenného opevnenia. Južný pevnostný múr je zvýraznený náznakovou rekonštrukciou. V severnej časti sa nachádzajú zahĺbené archeologické výkopy v priestore severnej brány a na oboch nárožiach, so zachovanými zvyškami múrov a s predbežnými náznakovými rekonštrukciami pôdorysov týchto opevnení. Pôdorysy kasárenskej budovy a studňa. V areáli sú umiestnené stély z umelého kameňa s kovovými textovými platňami o význame a histórii tábora.

V 10. storočí bola neďaleko od bývalej rímskej pevnosti založená menšia osada. Jej obyvatelia tu pochovali svojich nebožtíkov.

 

IŽA. Burgus.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Burgus z rímskeho obdobia. Nachádza sa na riečnom kilometri 1.760.

 

KOLÁROVO. Zvyšky pevnosti.

Zvyšky zaniknutej pevnosti, ktorá bola vybudovaná nad sútokom Malého Dunaja a Váhu v roku 1664. Na jej mieste stál kedysi pravdepodobne hrad.

 

KOMÁRNO. Bastiónové opevnenie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Mestské bastiónové opevnenie. Vonkajšie opevnenie obkolesilo takmer celé mesto (tzv. Palatínska línia) a nadväzovalo aj na pevnosť. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Brána opevnenia. Bratislavská brána. Palatínska línia. Klasicistická vstupná stavba z roku 1844. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia. Prízemná trojarkádová stavba č.1704 s klenutými prejazdami. Nachádza sa na Dunajskom nábreží od Dunaja k Váhu. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1970.
 • Retranchement 1. Klasicistická stavba z rokov 1839-1847. Palatínska línia. Prízemná stavba č.1704. Nachádza sa na Dunajskom nábreží od Dunaja k Váhu. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1970.
 • Bastión 1. Klasicistická prízemná stavba z rokov 1839-1847. Palatínska línia. Pozostatky bastiónu pod terénom. Nachádza sa na Dunajskom nábreží od Dunaja k Váhu. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1970.
 • Retranchement 2. Bastión 2. Klasicistická stavba z rokov 1839-1847. Nachádza sa na ulici Priateľstva 1372. Rozprestiera sa od Dunaja k Váhu. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1970.
 • Delový rondel. Bastión 2. Klasicistická stavba z rokov 1839-1847. Nachádza sa na ulici Priateľstva 1372. Rozprestiera sa od Dunaja k Váhu. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1970.
 • Bastión 2. Bastión s muničným skladom. Klasicistická prízemná stavba z rokov 1839-1847. Nachádza sa na ulici Priateľstva 1372. Rozprestiera sa od Dunaja k Váhu. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1970.
 • Ľavá kurtína s priekopou. Bastión 2. Klasicistická stavba z rokov 1839-1847. Nachádza sa na ulici Priateľstva 1372. Rozprestiera sa od Dunaja k Váhu. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1970.
 • Pravá kurtína s priekopou. Bastión 2. Klasicistická stavba z rokov 1839-1847. Nachádza sa na ulici Priateľstva 1372. Rozprestiera sa od Dunaja k Váhu. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1970.
 • Retranchement 3. Bastión 3. Klasicistická stavba z rokov 1839-1847. Nachádza sa na ulici Priateľstva 1374, 3449. Rozprestiera sa od Dunaja k Váhu. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1970.
 • Delový rondel. Bastión 3. Nachádza sa na ulici Priateľstva 3450. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1970.
 • Bastión s muničným skladom. Bastión 3. Nachádza sa na ulici Priateľstva 3451. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1970.
 • Ľavá kurtína s priekopou. Bastión 3. Nachádza sa na ulici Priateľstva 1374. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1970.
 • Pravá kurtína s Gutskou bránou. Bastión 3. Nachádza sa na ulici Priateľstva 3487. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1970.
 • Retranchement 4. Bastión 4. Koniareň, stajňa koní, delostrelecký bastión. Nachádza sa na ulici Okružná. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1970.
 • Kópia delového rondelu. Bastión 4. Nachádza sa na ulici Okružná. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1970.
 • Bastión s priekopou. Bastión 4. Nachádza sa na ulici Okružná. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1970.
 • Ľavá kurtína a priekopa. Bastión 4. Nachádza sa na ulici Okružná. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1970.
 • Pravá kurtína a priekopa. Bastión 4. Nachádza sa na ulici Okružná. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1970.
 • Retranchement 5. Bastión 5. Sklad nástrojov a materiálu. Nachádza sa na ulici Okružná 2364. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1970.
 • Delový rondel 5. Bastión 5. Nachádza sa na ulici Okružná 2364. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1970.
 • Bastión s priekopou. Bastión 5. Nachádza sa na ulici Okružná 2364. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1970.
 • Ľavá kurtína s priekopou. Bastión 5. Nachádza sa na ulici Okružná 2364. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1970.
 • Kurtína s Apalskou bránou. Bastión 5. Renesančná prízemná stavba z 16.-17.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia. Nachádza sa na ulici Okružná 271, 3497 paralelne s Váhom.
 • Medzibastiónové kazematy. Vážska línia. Bastióny 5-6. Nachádza sa na ulici Okružná 271.
 • Kurtína s priekopou. Vážska línia. Medzibastiónový priestor. Bastióny 5-6. Nachádza sa na ulici Okružná 271.
 • Južný delový rondel. Bastión 6. Nachádza sa na ulici Okružná 271.
 • Nádvorie. Veľké nádvorie. Bastión 6. Nachádza sa na ulici Okružná 271.
 • Veliteľský trakt stredný. Bastión 6. Nachádza sa na ulici Okružná 271.
 • Severný rondel. Bastión 6. Nachádza sa na ulici Okružná 271.
 • Nádvorie. Malé nádvorie. Bastión 6. Nachádza sa na ulici Okružná 271.
 • Bastión s kazematami. Bastión 6. Nachádza sa na ulici Okružná 271.
 • Hradbový múr. Carnotov obranný múr. Bastióny 6-7. Medzibastiónový úsek. Nachádza sa na ulici Okružná 756.
 • Obranný val. Zemný val s priekopou. Bastióny 6-7. Medzibastiónový úsek. Nachádza sa na ulici Okružná 756.
 • Bastión 7. Reduit. Nachádza sa na ulici Okružná 756.
 • Bastión s kazematami, valmi a priekopami. Bastión 7. Nachádza sa na ulici Okružná 756.
 • Obranné múry s bránami. Hradby s Vážskou bránou. Bastión 7. Pravé krídlo. Nachádza sa na ulici Okružná 756.
 • Batéria 8. Batérie Vážskej línie. Nachádza sa na ulici Vnútorná okružná 1222.
 • Batéria 8 1/2. Batérie Vážskej línie. Nachádza sa na ulici Vnútorná okružná 1222.
 • Hradbový múr. Carnotov múr s priekopou a valom medzi batériami 7-8. Batérie Vážskej línie. Nachádza sa na ulici Vnútorná okružná.
 • Batéria 9. Batérie Vážskej línie. Nachádza sa na ulici Vnútorná okružná.
 • Hradbový múr. Múr a priekopa a val medzi batériami 8-9. Batérie Vážskej línie. Nachádza sa na ulici Vnútorná okružná.
 • Batéria 10. Batérie Vážskej línie. Nachádza sa na ulici Tabaková 837.
 • Hradbový múr. Múr a priekopa a val medzi batériami 9-10. Batérie Vážskej línie. Nachádza sa na uliciach Tabaková a Vnútorná Okružná.
 • Batéria 11. Batérie Vážskej línie. Nachádza sa na ulici Tabaková 169.
 • Hradbový múr. Múr a priekopa a val medzi batériami 10-11. Batérie Vážskej línie. Nachádza sa na ulici Tabaková.

 

KOMÁRNO. Pevnosť.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Najrozsiahlejší pevnostný systém v bývalom Rakúsko-Uhorsku a dnes na Slovensku. Podnes symbol európskeho vojenského staviteľstva. Výstavba renesančnej pevnosti, situovanej na strategicky dôležitom mieste pri sútoku Váhu a Dunaja, začala v 16.storočí vybudovaním starej pevnosti prestavbou a rozšírením stredovekého hradu. Hrad bol postavený v 12.storočí. Najstaršie správy o Komárňanskom hrade pochádzajú z 13.storočia. Podľa Anonyma, kronikára Bela III., dal vraj Ketel so svojim synom postaviť hrad na území, ktoré dostal od Arpáda. Existenciu hradu potvrdzuje aj najstaršie datovaná písomná správa z roku 1218. Podľa listiny datovanej 1245, poveril kráľ Belo IV. Folwyna, ktorý objekt uchránil v roku 1241 pred Tatármi, aby vybudoval nové ochranné valy a silné opevnenia. V rokoch 1265-1268 sa uskutočnili ďalšie úpravy, pri ktorých hrad rozšírili, zväčšili a znovu opevnili. Kráľovský hrad patril od roku 1317 ostrihomskému arcibiskupovi, neskôr bol majetkom zvolenského župana a iných zemepánov. Obdobie neskorej gotiky, za čias kráľa Mateja Korvína, je poznamenané opäť zvýšenou stavebnou činnosťou. Stredoveké osudy hradu sa uzatvárajú v roku 1527, keď ho delá kráľa Ferdinanda I. ťažko poškodili. Význam Komárňanského hradu ako dôležitej pevnosti vzrástol v 1.polovici 16.storočia po prehratej bitke pri Moháči, keď Turci obsadili dôležité oporné body v krajine i hlavné mesto a sústreďovali sa na obsadenie strategicky dôležitých miest v povodí Dunaja a v severných oblastiach krajiny. Nové renesančné pevnosti (z nich Komárnu pripisovali osobitný význam) boli rozmiestnené podľa strategického vojenského plánu, ktorý vypracovali talianski vojenskí inžinieri. Dnešná, tzv. stará pevnosť vznikla v rokoch 1541-1592 pravdepodobne podľa projektov významného vojenského inžiniera Pietra Ferraboscu, osobnosti, ktorá sa výrazne podieľala na koncepcii celého radu pevností a opevnení na našom území. Pod hlavným dozorom de Spazia sa v Komárne zúčastňoval na stavebných prácach celý rad staviteľov, ako G. F. Testa (uvádza sa aj ako autor projektu), Michal Schnick, Francesco Benino, Castaldo a Decio. Pevnosť sa stala najdôležitejším bodom obrany ciest vedúcich do Viedne. Situovali ju na ostrov, ktorý vznikol vybudovaním spojovacieho kanála medzi Dunajom a Váhom. Nedobytný trojpodlažný komplex s hviezdicovým pôdorysom. Nárožia spevnili nízkymi polygonálnymi bastiónmi, umiestnenými do systému pôvodných, narýchlo budovaných zemných násypov s drevenou konštrukciou. V poslednej tretine 16.storočia ich znovu zosilňovali. Význam Komárna vzrástol v 17.storočí, potom, čo v roku 1663 Turci dobyli Nové Zámky. V susedstve najstarších budov vznikla v rokoch 1663-1673 nová pevnosť, spojená so starou mostom cez vodnú priekopu. Nová pevnosť typu hviezdicového opevnenia, postavená podľa plánov Františka Wymesa, bola vymedzená päťuholníkovým nádvorím s mohutnými valmi, bastiónmi, kazematami, baštami, kontraeskarpami, predsunutými pevnôstkami a vodnou priekopou. V nádvorí bola umiestnená štvorkrídlová budova. Komárňanská pevnosť odolala prakticky všetkým útokom. Až silné zemetrasenie v roku 1783 ju poškodilo natoľko, že stratila význam ako strategicky dôležitá štátna stavba a cisár Jozef II. ju daroval mestu. Opravená a zmodernizovaná bola začiatkom 19.storočia, v roku 1810, podľa plánov kancelárie architekta P. Nobileho. Nové klasicistické opevnenie s bastiónmi a terasami sprístupňovali dve brány. Vonkajšie opevnenie obkolesilo takmer celé mesto (tzv. Palatínska línia) a nadväzovalo aj na pevnosť. Vonkajší systém opevnenia tvorili samostatné pevnôstky (forty) rozmiestnené na ľavom brehu Váhu a pravom brehu Dunaja s ďalšími valmi hviezdicového pôdorysu, opakujúc osvedčený fortifikačný systém. Komárňanskú pevnosť často zobrazovali na grafických listoch v 16. a 17.storočí. Koncom 19.storočia pevnosť postupne odbúravali. Nachádza sa na ulici Hradná 3 pri ústi Váhu do Dunaja. Nachádza sa na ľavom brehu Váhu, kým celé mesto na pravom. Hlavná časť opevnenia obkolesuje veľkú časť územia mesta Komárna. Tri predsunuté opevnenia sa nachádzajú aj na pravom brehu Dunaja v Maďarsku. Súvislé, horizontálne pôsobiace opevnenie delostreleckej obrany so zachovaným územím niekdajších valov a priekopy nadväzujúce na rozsiahle mestské opevnenie, ktoré obsiahlo okrem osídlenia aj priľahlé pozemky a polia. Objekty sa sčasti obnovujú a rekonštruujú. Sú charakteristickým, ojedinelým prvkom v obraze mesta. V súčasnosti časť novej pevnosti má v užívaní Armáda SR. Stará pevnosť je osirelá a postupne chátra. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pevnosť. Stará renesančná protiturecká pevnosť postavená v rokoch 1546-1557. Upravovaná bola v rokoch 1808 a 1827-1836. Autorom stavby je Pietro Ferrabosco.
 • Veliteľská budova. Nová pevnosť. Baroková veliteľská budova novej pevnosti z rokov 1663-1673. Autorom stavby je F. Wymes.
 • Kasárne. Klasicistická budova kasární s nádvorím novej pevnosti z roku 1810. Autorom stavby je F. Wymes.
 • Hradbový múr. Barokový múr, korunná hradba, novej pevnosti, z rokov 1663-1673. Autorom stavby je F. Wymes.
 • Južný bastión. Barokový južný bastión a kurtína novej pevnosti z rokov 1663-1673. Autorom stavby je F. Wymes.
 • Západný bastión. Barokový západný bastión a kurtína novej pevnosti z rokov 1663-1673. Autorom stavby je F. Wymes.
 • Severný bastión. Barokový severný bastión a kurtína novej pevnosti z rokov 1663-1673. Autorom stavby je F. Wymes.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist