Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Vojenské stavby v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Jiskrove kasárne.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistická budova kasární postavená v rokoch 1890-1892. Upravované boli v 2.polovici 20.storočia a v rokoch 2003-2005. Trojpodlažná stavba s podpivničením, jedno a dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare U. Autorom projektu stavby je Adolf Soukup, staviteľmi Lang a Jakab. Chodbová radová stavba sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 110 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Kasárne.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova kasární, strednej školy (SPŠ dopravná), postavená v roku 1726. Upravovaná bola v roku 1831 a po roku 1928. Trojpodlažná stavba s podpivničením, dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Autorom projektu prestavby v roku 1831 je Jozef Bellagh. Chodbová nárožná stavba sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 113 pri Kasárenskom námestí v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Mestské opevnenie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bastión. Mlynská bašta, Mariánsky dvor. Dnes barokový päťboký bastión zo 16.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1631 a 1733, začiatkom 19.storočia, po roku 1861 a v rokoch 1983-1990. Dvojpodlažná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a polygonálnym trojkrídlovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Továrenská 3/313 v severovýchodnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie.
 • Pracháreň, laboratórium. Dnes eklekticistická budova prachárne z 1.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v 19. a 20.storočí. Dvojpodlažná stavba s podkrovím a podpivničením, jedno, troj a štvortraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Továrenská 3/312 pri Mlynskom bastióne.
 • Priekopový múr. Barokový priekopový múr, kontraeskarpa vonkajšej priekopy, z 18.storočia. Má lineárny pôdorys. Nachádza sa na ulici Továrenská 3 pri Mlynskom bastióne.
 • Hradbový múr. Renesančný múr, kurtina, postavený v 15.storočí. Upravovaný bol v 16. a 18.storočí. Má lineárny pôdorys. Medziparcelačný múr (vonkajší okruh stavieb) sa nachádza na ulici Štefánikova 60 za domom.
 • Hradbový múr. Renesančný hradbový múr, kurtina, postavený v 15.storočí. Upravovaný bol v 16., 18.storočí a v rokoch 1998-1999. Má lineárny pôdorys. Vonkajší okruh hradieb sa nachádza na ulici Hrnčiarska 19, 21, 23, 25, 27. Je to parcelačný múr na ulici Štefánikova.
 • Hradbový múr. Renesančný hradbový múr, kurtina, postavený v 15.storočí. Upravovaný bol v 16., 18.storočí a v roku 1998. Má lineárny pôdorys. Vonkajší okruh hradieb sa nachádza na ulici Hrnčiarska 15. Je to parcelačný múr na ulici Štefánikova.
 • Hradbový múr. Renesančný múr zo 16.-17.storočia. Upravovaný bol v 18., 19. a 20.storočí. Má lineárny pôdorys. Vonkajší priečny múr pevnôstky sa nachádza na ulici Hrnčiarska pri Katovej bašte.
 • Parkánový múr. Gotický múr zo 14.-15.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí. Má lineárny pôdorys. Vnútorný okruh hradieb sa nachádza na ulici Hrnčiarska 9 pri kostole reformovanej cirkvi za Katovou baštou.
 • Delová bašta. Katova bašta, Henker Rondel. Renesančná bašta, rondel, z 2.polovice 15.storočia. Upravovaná bola pred rokom 1685, v 18.storočí, koncom 18.storočia, v 1.polovici 19.storočia a v 30.rokoch 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s podkovovitým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Hrnčiarska 7. Dnes je v nej múzeum.
 • Hradbový múr. Renesančný hradbový múr z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 17., 18., 19. a 20.storočí. Má lineárny pôdorys. Vonkajší okruh hradieb sa nachádza na ulici Hrnčiarska 919 pri Katovej bašte.
 • Hradbový múr. Renesančný múr, kurtina, z 2.polovice 15.storočia.Upravovaný bol v 16., 17., 19. a 20.storočí. Má lineárny pôdorys. Vonkajší okruh hradieb sa nachádza na ulici Mlynská 20, 22 pri ulici Hrnčiarska 1.
 • Hradbový múr. Renesančný múr, kurtina, z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 16. a 17.storočí. Má lineárny pôdorys. Obvod mesta (vonkajší okruh hradieb) sa nachádza na ulici Zvonárska 23.
 • Hradbový múr. Renesančný múr, kurtina, z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má lineárny pôdorys. Vonkajší okruh hradieb sa nachádza na ulici Puškinova 3 pri uliciach Čajkovského a Zvonárska.
 • Hradbový múr s baštou. Čajkovského bašta. Renesančná stavba, kurtina s rondelom, postavená v 2.polovici 15.storočia. Upravovaný bol v 16., 17. a 19.storočí, v 1.polovici 20.storočia a v roku 1982. Má pôdorys lineárneho polkruhu. Nachádza sa na rohu ulíc Čajkovského a Zvonárska 11, 13.
 • Priekopový múr. Gotický priekopový (parcelačný) múr, kontraeskarpa vnútornej priekopy, z 1.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 17. a 20.storočí. Má lineárny, zalomený, pôdorys. Nachádza sa na ulici Hlavná 7/120 pri ulici Zvonárska.
 • Hradbový múr. Múr postavený v období 2.polovica 13.storočia až 14.storočie. Eklekticisticky upravený bol v rokoch 1890-1900. Má lineárny pôdorys. Obvod stredovekého mesta (vnútorný okruh hradieb) sa nachádza na ulici Hradbová 6, 8, 10. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1981.
 • Hradbový múr. Gotický múr z obdobia 2.polovica 13.storočia až 14.storočie. Upravovaný bol v 3.tretine 18.storočia a v 19. a 20.storočí. Má lineárny pôdorys. Obvod stredovekého mesta (vnútorný okruh hradieb) sa nachádza na ulici Hradbová.
 • Hradbový múr. Gotický múr z obdobia 2.polovica 13.storočia až 14.storočie. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí a v 80.rokoch 20.storočia. Má lineárny pôdorys. Obvod stredovekého mesta (vnútorný okruh hradieb) sa nachádza na ulici Hradbová.
 • Parkanový múr. Gotický múr zo začiatku 15.storočia (1404-1422). Upravovaný bol v 18., 19. a 20.storočí a v rokoch 1985-1987. Má lineárny pôdorys. Vnútorný okruh hradieb sa nachádza na ulici Hradbová 4, 6, 8, 10, 12, + pred stredovekým hradbovým múrom.
 • Bastión. Tupý bastión. Renesančný päťboký bastión postavený pred rokom 1577. Upravovaný bol v 17.storočí, v roku 1733 a v 19. a 20.storočí. Má polygonálny pôdorys. Vonkajší okruh hradieb sa nachádza na ulici Poštová 15 pri ulici Moyzesova.
 • Hradbový múr s bastiónom. Renesančný múr, kurtina, s päťbokým tehlovým bastiónom z 2.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1637, 1733 a v 19. a 20.storočí. Má polygonálny pôdorys. Vonkajší okruh hradieb sa nachádza na ulici Mäsiarska 74 pri uliciach Bačíkova, Moyzesova a Zbrojnícka.
 • Hradbový múr. Renesančný múr, kurtina, vonkajší okruh hradieb, z 15.-16.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. Má lineárny pôdorys. Nachádza sa na ulici Hlavná 110 pri uliciach Bačíkova a Mäsiarska.
 • Brána opevnenia. Gotická stavba z 90.rokov 13.storočia. Upravovaná bola v 14.-17.storočí. Stavebný komplex Dolná brána. Nachádza sa v južnej časti ulice Hlavná 51. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2010.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist