Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Vojenské stavby v okrese Nové Zámky

KOMJATICE

Zvyšky niekdajšieho opevnenia zo 16. a 17.storočia.

 

NOVÉ ZÁMKY. Kasáreň.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2007. Nachádza sa na ulici Kasárenská. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Jazdiareň. Eklekticistická budova vojenskej (starej husárskej) jazdiarne z roku 1893. Upravovaná bola v období koniec 19. až začiatok 20.storočia. Prízemná halová budova č.5367 s obdĺžnikovým pôdorysom.
  • Brána. Klasicistická hlavná vstupná brána postavená pred rokom 1850. Upravovaná bola koncom 19.storočia. Prízemná budova č.5364 s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strede posádkovej budovy.

 

NOVÉ ZÁMKY. Pevnosť.

Pôvodné drevené palisády z roku 1545, kedy bolo postavené prvé protiturecké opevnenie, boli v rokoch 1573-1581 nahradené kamennou hviezdicovou protitureckou pevnosťou, postavenou do roku 1588. Mala šesť bášt. Pevnosť patrila vo svojej dobe k najmodernejším v Európe. Mala zadržiavať tureckú expanziu na severozápad. Pevnosť bola viackrát obliehaná. Vydržala až 10 obliehaní. Turci ju dobili v septembri v roku 1663 a obsadili na 22 rokov (1663-1685). V auguste roku 1685 ju oslobodili vojská Karola Lotrinského. Významnú úlohu zohrala pevnosť v protihabsburských povstaniach. V rokoch 1605-1607 sa jej zmocnili povstalci Š. Bočkaja. V rokoch 1619-1622 betlenovci a v rokoch 1704-1710 rákociovci. Preto Habsburgovci opevnenie dali zbúrať v roku 1724. Obrysy pevnosti sú „vpísané“ do centra mesta. Jednotlivé bašty nesú názvy: Žerotínova, Forgáčova, Česká, Ernestova, Cisárska a Fridrichova.

 

VEĽKÝ KÝR. Vojenská stanica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rímska vojenská stanica z neolitu. Upravovaná bola v období rímskom a stredoveku. Nachádza sa v južnej časti obce.

TOPlist