Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Vojenské stavby v okrese Pezinok

MODRA. Mestské opevnenie.

Národná kultúrna pamiatka Mestské opevnenie vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotické mestské opevnenie hviezdicového typu zo začiatku 17.storočia, z rokov 1610-1646. Zachované len čiastočne okolo historického jadra na Námestí slobody a na ulici Štúrova. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Brána opevnenia. Brána opevnenia, tzv. Horná brána, z obdobia renesancie okolo roku 1620. Nachádza sa na ulici Štúrova 128. Nachádza sa v nej múzeum.
 • Bašta. Kruhová bašta mestského opevnenia so strieľňami. Nachádza sa na Námestí slobody 3.
 • Hradbový múr. Múr okolo historického jadra mesta.

 

PEZINOK. Mestské opevnenie.

Národná kultúrna pamiatka Mestské opevnenie vyhlásená v roku 1963. Pezinok získal právo postaviť si mestské opevnenie až v roku 1615 v privilégiu kráľa Mateja. Dovtedy, od 15.storočia, mal valy, priekopy a brány. Ferdinand III. v privilégiu z roku 1647 uložil mestu povinnosť postaviť riadne opevnenie. Dostavané bolo v roku 1652 ako svedčí reliéf s erbom Ferdinanda III. v hradbách (dnes je uložený v Malokarpatskom múzeu). Renesančné opevnenie malo 3 brány a 11 bášt. Zachovala sa časť hradieb vybudovaná v rokoch 1615-1670 okolo historického jadra mesta. Nachádza sa južne od kaštieľa, okolo historického jadra. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bastión I. Juhozápadný bastión bol postavený v renesancii po roku 1651. Upravovaný bol v 1.polovici 18.storočia a v 2.polovici 19.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a polygonálnym pôdorysom.
 • Bastión II. Západný bastión bol postavený v renesancii po roku 1651. Upravovaný bol v 1.polovici 18.storočia a v 2.polovici 19.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a polygonálnym pôdorysom.
 • Bastión III. Západný bastión bol postavený v renesancii po roku 1651. Upravovaný bol v 1.polovici 18.storočia a v 2.polovici 19.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a polygonálnym pôdorysom.
 • Bastión IV. Severozápadný bastión bol postavený v renesancii po roku 1651. Upravovaný bol v 1.polovici 18.storočia a v 2.polovici 19.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a polygonálnym pôdorysom.
 • Bastión V. Severný bastión bol postavený v renesancii po roku 1651. Upravovaný bol v 1.polovici 18.storočia a v 2.polovici 19.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a polygonálnym pôdorysom.
 • Bastión VI. Severovýchodný bastión bol postavený v renesancii po roku 1651. Upravovaný bol v 1.polovici 18.storočia a v 2.polovici 19.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a polygonálnym pôdorysom.
 • Bastión VII. Východný bastión bol postavený v renesancii po roku 1651. Upravovaný bol v 1.polovici 18.storočia a v 2.polovici 19.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a polygonálnym pôdorysom.
 • Bastión VIII. Juhovýchodný bastión bol postavený v renesancii po roku 1651. Upravovaný bol v 1.polovici 18.storočia a v 2.polovici 19.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a polygonálnym pôdorysom.
 • Hradbový múr I. Juhozápadné mestské hradby boli postavené v renesancii v rokoch 1643-1670. Upravované boli v 1.polovici 18.storočia, v 2.polovici 19. storočia a v 20.storočí. Majú nepravidelný pôdorys.
 • Hradbový múr II. Západné mestské hradby boli postavené v renesancii v rokoch 1643-1670. Upravované boli v 1.polovici 18.storočia, v 2.polovici 19. storočia a v 20.storočí. Majú nepravidelný pôdorys.
 • Hradbový múr III. Západné mestské hradby boli postavené v renesancii v rokoch 1643-1670. Upravované boli v 1.polovici 18.storočia, v 2.polovici 19. storočia a v 20.storočí. Majú nepravidelný pôdorys.
 • Hradbový múr IV. Severozápadné mestské hradby boli postavené v renesancii v rokoch 1643-1670. Upravované boli v 1.polovici 18.storočia, v 2.polovici 19. storočia a v 20.storočí. Majú nepravidelný pôdorys.
 • Hradbový múr V. Severné mestské hradby boli postavené v renesancii v rokoch 1643-1670. Upravované boli v 1.polovici 18.storočia, v 2.polovici 19. storočia a v 20.storočí. Majú nepravidelný pôdorys.
 • Hradbový múr VI. Severovýchodné mestské hradby boli postavené v renesancii v rokoch 1643-1670. Upravované boli v 1.polovici 18.storočia, v 2.polovici 19. storočia a v 20.storočí. Majú nepravidelný pôdorys.
 • Hradbový múr VII. Severovýchodné mestské hradby boli postavené v renesancii v rokoch 1643-1670. Upravované boli v 1.polovici 18.storočia, v 2.polovici 19. storočia a v 20.storočí. Majú nepravidelný pôdorys.
 • Hradbový múr VIII. Východné mestské hradby boli postavené v renesancii v rokoch 1643-1670. Upravované boli v 1.polovici 18.storočia, v 2.polovici 19. storočia a v 20.storočí. Majú nepravidelný pôdorys.
 • Hradbový múr IX. Juhovýchodné mestské hradby boli postavené v renesancii v rokoch 1643-1670. Upravované boli v 1.polovici 18.storočia, v 2.polovici 19. storočia a v 20.storočí. Majú nepravidelný pôdorys.
 • Hradbový múr X. Južné mestské hradby boli postavené v renesancii v rokoch 1643-1670. Upravované boli v 1.polovici 18.storočia, v 2.polovici 19. storočia a v 20.storočí. Majú nepravidelný pôdorys.

 

SVÄTÝ JUR. Mestské opevnenie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Čiastočne zachované mestské hradby s bastiónmi budované od 16.storočia do polovice 18.storočia. Hradby s nepravidelným pôdorysom boli budované prevažne v renesancii v 17.storočí. Zachovaný renesančný hradbový múr okolo historického jadra mesta v Mestskej pamiatkovej rezervácii s nepravidelným pôdorysom bol postavený v 16.storočí. Upravovaný bol v rokoch 1615, 1647 a 1664.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist