Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Vojenské stavby v okrese Trnava

DECHTICE. Zvyšky zátarasov.

Zvyšky betónových zátarasov z obdobia 2.svetovej vojny. Nachádzajú sa pri južnom okraji obce.

 

TRNAVA. Mestské opevnenie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotické tehlové stavby mestského opevnenia z 2.polovice 13.storočia. Upravované boli v rokoch 1435 a 1553-1556. Takmer komplexne zachované stredoveké opevnenie. Tehlové mestské hradby zo 14. a 15.storočia. V 14.storočí boli modernizované. Zachoval sa súvislý vysoký múr na všetkých stranách historického jadra i bývalá vodná priekopa. Nachádzajú sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Veža 1. Nárožná stavba. Nachádza sa na ulici Františkánska.
 • Veža 2. Nachádza sa na ulici Horné bašty 5186.
 • Veža 3. Nachádza sa na ulici Horné bašty 8, 9 (s.č.5194, 5193).
 • Veža 4. Nachádza sa na ulici Horné bašty 726, 727.
 • Veža 5. Nachádza sa na ulici Horné bašty 721.
 • Veža 6. Nárožná stavba. Nachádza sa na ulici Horné bašty.
 • Veža 7. Nachádza sa na ulici Michalská.
 • Veža 8. Nachádza sa na ulici Michalská.
 • Bašta 1. Nachádza sa na Námestí svätého Mikuláša.
 • Bašta 2. Nachádza sa na Námestí svätého Mikuláša 2, 3.
 • Bašta 3. Nachádza sa na ulici Kapitulská 3, 4 (s.č.445).
 • Veža 9. Nachádza sa na ulici Kapitulská 14.
 • Bašta 4. Nachádza sa na Múzejnom námestí 3.
 • Veža 10. Nárožná stavba. Nachádza sa na ulici Halenárska 20.
 • Brána. Lovčická brána. Vežová stavba. Nachádza sa na ulici Halenárska.
 • Veža 11. Južná časť opevnenia. Tehlová stavba veže. Nachádza sa v lokalite Dolné bašty.
 • Veža 12. Nárožná stavba. Nachádza sa na ulici Vajanského.
 • Veža 13. Nachádza sa na ulici Vajanského.
 • Bašta 5. Nachádza sa na ulici Vajanského.
 • Veža 14. Nachádza sa na ulici Vajanského.
 • Bašta 6. Nachádza sa na ulici Vajanského.
 • Veža 15. Bernolákova brána. Nachádza sa na ulici Radlinského 11.
 • Bašta 7. Nachádza sa na ulici Františkánska 1, 2 (s.č.57).
 • Veža 16. Nachádza sa na ulici Františkánska 1, 2 (s.č.24).
 • Bašta 8. Nachádza sa na ulici Františkánska 5397.
 • Veža 17. Nachádza sa na ulici Františkánska 5397.
 • Bašta 9. Nachádza sa na ulici Františkánska.
 • Hradbový múr 1. Severný úsek. Nachádza sa na ulici Františkánska.
 • Hradbový múr 2. Východný úsek. Nachádza sa na ulici Michalská.
 • Hradbový múr 3. Južný úsek. Nachádza sa v lokalite Dolné bašty.
 • Hradbový múr 4. Západný úsek. Nachádza sa na ulici Vajanského.
 • Hradbový múr 5. Nezachovalý severný úsek. Nachádzal sa na ulici Františkánska.
 • Hradbový múr 6. Nezachovalý východný úsek. Nachádzal sa na ulici Michalská.
 • Hradbový múr 7. Nezachovalý južný úsek. Nachádzal sa na Múzejnom námestí.
 • Hradbový múr 8. Nezachovalý západný úsek. Nachádzal sa na ulici Vajanského.
 • Priekopa 1. Vodná priekopa. Nachádza sa na ulici Hlboká.
 • Priekopa 2. Západná vodná priekopa. Nachádza sa na ulici Hospodárska.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist