Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Vojenské stavby v okrese Žiar nad Hronom

KREMNICA. Mestské opevnenie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Barbakán I. Ranorenesančná stavba dolnej brány (predsunutej veže s prejazdom) bola postavená v období 30.roky 16.storočia až rok 1539. Upravovaná bola v rokoch 1751-1754 a v 19. a 20.storočí. Štvorpodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na Námestí SNP.
 • Barbakán II. Severný barbakán bol postavený v rokoch 1405-1425. Nachádza sa na Hutnohorskej ulici západne od mestského hradu.
 • Hradbový múr I. Gotický juhozápadný hradbový múr bol postavený v rokoch 1405-1441. Upravovaný bol v rokoch 1539 a 1619, v 17. a 18.storočí, v 3.tretine 19.storočia a v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys. Úsek medzi barbakánom I a baštou I sa nachádza na Námestí SNP.
 • Hradbový múr II. Gotický západný hradbový múr bol postavený v rokoch 1405-1441. Upravovaný bol v rokoch 1539 a 1619, v 17. a 18.storočí, v 3.tretine 19.storočia a v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys. Úsek medzi baštou I a baštou II sa nachádza na ulici Kutnohorská.
 • Hradbový múr III. Gotický severozápadný hradbový múr s baštou bol postavený v rokoch 1405-1441. Upravovaný bol v rokoch 1539 a 1619, v 17. a 18.storočí, v 3.tretine 19.storočia a v 20.storočí. Úsek medzi baštou II a barbakánom II sa nachádza na ulici Kutnohorská.
 • Hradbový múr IV. Gotický severný hradbový múr bol postavený v rokoch 1405-1441. Upravovaný bol v rokoch 1539 a 1619, v 17. a 18.storočí, v 3.tretine 19.storočia a v 20.storočí. Úsek medzi barbakánom II a baštou III sa nachádza na ulici Kutnohorská.
 • Hradbový múr V. Gotický severovýchodný hradbový múr bol postavený v rokoch 1405-1441. Upravovaný bol v rokoch 1539 a 1619, v 17. a 18.storočí, v 3.tretine 19.storočia a v 20.storočí. Úsek medzi baštou III a bránovou vežou III sa nachádza na Zámockom námestí.
 • Hradbový múr VI. Gotický východný hradbový múr bol postavený v rokoch 1405-1441. Upravovaný bol v rokoch 1539 a 1619, v 17. a 18.storočí, v 3.tretine 19.storočia a v 20.storočí. Úsek medzi bránovou vežou III a baštou IV.
 • Hradbový múr VII. Gotický juhovýchodný hradbový múr bol postavený v rokoch 1405-1441. Upravovaný bol v rokoch 1539 a 1619, v 17. a 18.storočí, v 3.tretine 19.storočia a v 20.storočí. Úsek medzi baštou IV a baštou V sa nachádza na Štefánikovom námestí.
 • Hradbový múr VIII. Gotický južný hradbový múr bol postavený v rokoch 1405-1441. Upravovaný bol v rokoch 1539 a 1619, v 17. a 18.storočí, v 3.tretine 19.storočia a v 20.storočí. Úsek medzi baštou V a barbakánom I sa nachádza na Námestí SNP.
 • Bašta I. Čierna veža. Gotická juhozápadná bašta z 1.polovice 15.storočia. Upravovaná bola v 19. a 20.storočí. Trojpodlažná stavba s kruhovým pôdorysom. Nachádza sa na Štefánikovom námestí na juhozápadnom nároží opevnenia.
 • Bašta II. Františkánska bašta. Gotická západná bašta z 1.polovice 15.storočia. Upravovaná bola v 1.tretine 18.storočia a v 20.storočí. Dvojpodlažná stavba so štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa na Štefánikovom námestí 36. Dnes je súčasťou františkánskeho kláštora.
 • Bašta III. Polkruhová bašta. Renesančná severná otvorená bašta z 2.tretiny 15.storočia. Upravovaná bola v 17. a 20.storočí. Trojpodlažná stavba s polkruhovým pôdorysom. Nachádza sa na Štefánikovom námestí medzi severnou bránou a hradom. Objekt č.18.
 • Bašta IV. Červená veža. Gotická juhovýchodná bašta postavená v roku 1441. Upravovaná bola v 15.storočí a v neskoršom období. Päťpodlažná stavba s kruhovým pôdorysom. Nachádza sa na Štefánikovom námestí v juhozápadnom nároží opevnenia. Objekt č.6.
 • Bašta V. Biela veža (Hellov dom). Gotická južná bašta postavená v roku 1441. Upravovaná bola koncom 18.storočia. Nachádza sa na Štefánikovom námestí 17 medzi Dolnou bránou a Červenou bránou. Dvojpodlažná stavba s podpivničením a pôvodne polkruhovým, dnes obdĺžnikovým pôdorysom. Objekt č.17. Dnes je v nej múzeum.
 • Bránová veža I. Gotická južná bránová veža, dolná brána, postavená v roku 1441. Upravovaná bola v polovici 16.storočia a v 19. a 20.storočí. Štvorpodlažná stavba so štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa na Štefánikovom námestí na starej ceste zo Šášova.
 • Bránová veža II. Severná, horná brána, bola postavená v rokoch 1405-1425. Nachádza sa na ulici Hutnohorská západne od mestského hradu.
 • Bránová veža III. Východná, Bystrická brána, bola postavená v rokoch 1405-1425. Nachádza sa na ulici Kollárova juhovýchodne od mestského hradu.

 

KREMNICA. Zbrojnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Dvojpodlažná secesná budova zbrojnice zo začiatku 20.storočia. Nachádza sa na ulici Kutnohorská 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist