Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Vrakuňa

POLOHA.

Mestská časť leží vo východnej časti okresu.

 

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1279. Pôvodná obec stála pri brode cez dunajské rameno. Vo vrcholnom stredoveku sa stala súčasťou bratislavského hradného panstva. Obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a povozníctvom. Bolo prevažne maďarskej národnosti. Dlho zostávala malou obcou. Postupný demografický rast zaznamenala po roku 1918, keď rozvíjajúca sa Bratislava potrebovala stále vyšší počet pracovných síl. Po roku 1945 bola časť vrakuňských Maďarov vysídlená a do obce prišli repatrianti z Maďarska. V roku 1947 sa začalo v katastri obce budovať nové bratislavské letisko, ktoré dne nesie meno Milana Rastislava Štefánika. V roku 1972 bola Vrakuňa pripojená k Bratislave. Budovanie veľkých sídlisk v extraviláne obce sa začalo v roku 1973 a celkom zmenilo urbanistický vzhľad Vrakune. Aj z tohto dôvodu tu bola postavená veľká paneláreň. Po roku 1989 sa upustilo od hromadnej panelovej výstavby. V 90.rokoch 20.storočia začali nezastavané plochy na vrakuňskom sídlisku a priestory v intraviláne bývalej obce zapĺňať menšie bytové domy a rýchlo sa rozvíjala individuálna bytová výstavba rodinných domov

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

 

Príroda.

 

Turistika.

 

MESTÁ, OBCE A MESTSKÉ ČASTI V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI MESTSKEJ ČASTI.

 

Okres Senec: Most pri Bratislave.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist