Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Výrobné stavby v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Hámor.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1972. Nachádza sa na ulici Laskomerská 2. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Hámor. Renesančná stavba medeného hámru, hiarty, z roku 1496. Upravovaná bola v 16. a 17.storočí, po roku 1761, a v 19. a 20.storočí. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom nepravidelného obdĺžnika.
  • Klasicistická stavba zlievarne, valcovne a skladov z roku 1851. Upravovaná bola na prelome 19. a 20.storočia. Prízemná stavby s dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa severne od budovy hámra.
  • Výrobné haly. Novoklasicistická stavba laboratórií a elektrolýzy z konca 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Prízemná stavba s podpivničením, dvojtraktovou dispozíciou a nepravidelným pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti areálu.
  • Vodný náhon. Vodný náhon z 15.storočia. Upravovaný bol v 16., 17., 18., 19. a 20.storočí. Nachádza sa v západnej časti areálu.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Vážnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančná budova mestskej vážnice postavená v rokoch 1506-1509. Upravovaná bola v roku 1561 a v 17. a 19.storočí. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autormi sú Oswald a De Pauli. Radová stavba sa nachádza na Námestí SNP 25 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

PONIKY. Vodný mlyn.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Vodný mlyn z prelomu 18. a 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1974. Dvojpodlažná stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Poniky 118.

 

STARÉ HORY. Elektráreň.

Nad obcou sa v časti Dolný Jelenec nachádza zaujímavo technicky riešená vodná elektráreň, ktorá bola vybudovaná v roku 1925. Funguje dodnes.

 

ŠPANIA DOLINA. Klopačka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranorenesančná stavba klopačky (baníckej strážnice) z 1.polovice 16.storočia postavená na staršom základe. Upravovaná bola v 1.polovici 17.storočia, v 2.tretine 18.storočia, v 1.polovici 19.storočia a v 1.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím. Solitér sa nachádza v obci Špania Dolina 102 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Dnes je v nej reštaurácia.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist