Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Záriečie

POLOHA.

Obec leží na rozhraní Bielych Karpát a Javorníkov, na brehoch rieky Biela voda.

HISTÓRIA.

Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1475 ako Zaryecze (ďalšie názvy: 1504 Zaryczy, 1512 Zaryecze, 1598 Zareche, 1773 Zarjecje, 1920 Zarieč, 1927 Zariečie). V 14.-17.storočí na území obce prebehla valašská kolonizácia. Patrila panstvu Lednica a dejiny obce s ním úzko súvisia. V roku 1598 mala obec 21 domov, v roku 1720 mala tri mlyny, v roku 1784 mala 116 domov, v roku 1828 mala 125 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka, v 18.storočí vyrábali nože a pracovali vo valchovni. V roku 1894 tu bolo prvé slovenské ochotnícke predstavenie, ktoré pripravil Ferko Urbánek. Začiatkom 20.storočia sa zaoberali aj tkáčstvom (ľanové plátno, súkno), tesárstvom, garbiarstvom, vyšívaním krojov a šitím papúč ku krojom. Bolo tu kováčstvo, mlyn, píla a valcha. V roku 1931 dali do prevádzky liehovar. Ešte v 1.tretine 20.storočia tu bola známa výroba detských vŕbových píšťal. hobojkovitej vŕbovej trúby a drevenej pastierskej trúby. Nemeckí vojaci tu 30.4.1945 popravili 7 občanov. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Púchove a Považskej Bystrici.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

V okolí obce nálezy osídlenia z mladšej doby kamennej.

V skalnej štrbine hrádku Mestecká skala boli objavené brúsené kamenné sekery z doby bronzovej. Bolo tu objavené i pohrebisko.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostol.

Zvonica.

Pamätné tabule: J. Geryk /Na obecnom úrade, Na rodnom dome/, Ľ. Geryk a J. Lako.

Busta M. R. Štefánika.

 

Príroda.

Turistika.

Prepojenie náučných chodníkov SR a ČR.

Turistický chodník /5582/.

Turisticko-relaxačný chodník Klecenec-Pod Nivami.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist