Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žilinský kraj

Poloha:  Leží na severozápade Slovenska. Rozlohou je tretím najväčším krajom na Slovensku. Má tretí najväčší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová, pri obci Oravská Polhora, okres Námestovo (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  6 808,5 km2

Počet obyvateľov:  691 368  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 101,52 ob./km2

Krajské mesto:  Žilina

Hranice územia:  Na východe hraničí s Prešovským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na juhozápade s Trenčianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Vonkajšie Západné Karpaty. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Chočské vrchy, Kozie chrbty, Malá Fatra, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina, Starohorské vrchy, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tatry, Turčianska kotlina, Veľká Fatra, Žiar a Žilinská kotlina) a oblasť Slovenské stredohorie (celok Kremnické vrchy). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty (celky Javorníky a Považské podolie), Západné Beskydy (celky Jablunkovské medzihorie, Moravsko-sliezske Beskydy a Turzovská vrchovina), Stredné Beskydy (celky Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina, Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura a Oravská vrchovina) a Podhôľno-magurská oblasť (Oravská kotlina, Podtatranská brázda a Skorušinské vrchy).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4 m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry, okres Liptovský Mikuláš.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (293,0 m) na výtoku z kraja pri obci Maršová-Rašov, celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina, okres Bytča.

Žilinský kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 19 miest a 296 obcí.

» Zaujímavosti

Abramová

  POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla po roku 1262. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1268. Je to malá obec s rebríkovým pôdorysom, ktorá vznikla v 2.polovici 13.storočia. Ďalšia zmienka o obci pochádza až z roku 1400.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. &n …

Babín

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti v okresu v Oravskej kotline. Leží naľavo od riečky Hruštínka na brehoch Skalnatého potoka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1564. Obec vznikla na valašskom práv a patrila oravskému panstvu. V 2.polovici 17.storočia počas kuruckých vojen spustla. V 18.storočí obec zasiahla vlna epidémií a vysťahovalectva. V rokoch 1923 a 1934 vyh …

Belá

  POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu Žilinskej kotline. Leží na sútoku Varínky a Belianskeho potoka východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1378. Patrila panstvu Strečno, neskôr panstvu Starý hrad. Okolie obce bolo významným bojiskom počas 2.svetovej vojny. Súčasťou obce je i osada Nižné Kamence.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Pri povrchovom prieskume b …

Belá-Dulice

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozhraní Turčianskej kotliny a Veľkej Fatry. Leží juhovýchodne od okresného mesta na brehoch Belianskeho potoka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1282. Vznikla spojením dvoch obcí. Do roku 1848 patrila blatnickému panstvu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Dulický hrádok z včasnej doby dejinnej, laténu s nepravidelným pôdorysom sa nachádza juhov …

Beňadiková

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na pravom brehu rieky Váh východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1352 ako Detryhfalna. Vznikla zo starej občiny obce Uhorská Ves.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Pri stavbe železnice v roku 1871 bolo objavené lužické popolnicové pole.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. & …

Beňadovo

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podbeskydskej vrchovine. Leží na brehoch Beňadovského potoka západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1663. Je to najmladšia oravská dedina. Pôvodná osada vznikla vysťahovaním časti obyvateľstva z obce Ťapešovo na svoje pozemky a poľany. Územie obce bolo zaľudnené až okolo roku 1752.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ S …

Benice

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží južne od okresného mesta na brehoch rieky Turiec.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1267.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Bešeňová

POLOHA. Obec leží na východnej hranici okresu v Podtatranskej kotline. Leží na pravom brehu Váhu pod Vodnými nádržami Bešeňová a Liptovská Mara východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o pôvodne poľnohospodárskej obci pochádza z roku 1279. Ďalšia zmienka je z roku 1503.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V okolí travertínov na území obce bolo objavené neolitické a eneolitické sídlisko, depoty a poh …

Bitarová

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Žilinskej kotline. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1393. V 17.storočí v údoliach pri obci vznikli rybníky, ktoré patrili panstvu Lietavského hradu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Na viacerých lokalitách na okolitých pahorkoch sa našli sídliská z mladšej doby bronzovej, z neskorohalštatského obdobia.   …

Blatnica

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu na rozhraní Turčianskej kotliny a Veľkej Fatry. Leží južne od okresného mesta na brehoch Gaderského potoka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1230. Vyvinula sa z podhradia hradu Blatnica, postaveného v 13.storočí. Spomína sa v súvislosti s ním v roku 1300. Bola známa ako obec olejkárov a šafraníkov, ktorí cestovali najmä do Poľska a Ruska. Počas SNP v  …

TOPlist