Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bytča

Poloha:  Leží v západnej časti Žilinského kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji a má druhý najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  281,5 km2

Počet obyvateľov:  30 869  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  109,59 ob./km2

Okresné mesto:  Bytča

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom. Na východe hraničí s okresom Žilina a na severe s okresom Čadca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty.  Z juhovýchodu územie okresu zasahuje celok Súľovské vrchy (podcelky Manínska vrchovina a Súľovské skaly), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.  Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na juhovýchode nachádza celok Považské podolie (podcelok Bytčianska kotlina) a na západe leží celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky).

Najvyšší bod: Kóta na hrebeni Javorníkov v katastrálnom území obce Štiavnik (1 059,0m), celok Javorníky, podcelok Vysoké Javorníky.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Maršová-Rašov (293,0m), celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 11 obcí.

» Zaujímavosti

Bytča

  POLOHA. Mesto leží v Považskom podolí, v Bytčianskej kotline, na brehoch rieky Váh.   HISTÓRIA. Pred rokom 1223 patrila prvá polovica majetku Bytče nitrianskemu biskupstvu. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1234, kedy sa spomína ako terra Bycha. Rode, Boleslav, Kračun a Mykud predali druhú polovicu svojho majetku Bytča nitrianskemu biskupovi Jakubovi za 24 hrivien striebra. V roku 1378 dostala Bytča výsady …

Chránené stromy v okrese Bytča

BUK V ŠTIAVNIKU Strom bol vyhlásený za chránený v roku 1982 a 1996. Buk lesný. Zriedkavý výskyt druhu v intraviláne, má značnú estetickú hodnotu. Chránený je z kultúrneho, vedeckého a estetického dôvodu. Má obvod kmeňa 360cm, výšku 28m, priemer koruny 21m a vek 300 rokov. Stojí v časti Tarabovce.   BUKY VO VEĽKOM ROVNOM Stromy boli vyhlásené za chránené v roku 1982 a 1996. Tri buky lesné. Sú chránené z estetického, kultúrneho …

Cintoríny v okrese Bytča

BYTČA. Židovský cintorín.   JABLONOVÉ. Starý cintorín. Starý cintorín s náhrobnými kameňmi sa nachádza naľavo od cesty pred obcou. Stojí na ňom socha svätého Jána Nepomuckého. …

Cyklotrasy v okrese Bytča

002 – Vážska cyklomagistrála Piešťany –  Trenčín – Púchov – Udiča – Považská Bystrica  – Mikšová, križovatka cyklotrás - Hvozdnica, križovatka cyklotrás - Bytča – Žilina. Dĺžka 146,5km. Červeno značená cyklotrasa. Začína sa v Piešťanoch a pokračuje až do Žiliny. Prechádza cez okres zo smeru od Považskej Bystrice. Vedie po štátnej ceste okolo Vodnej nádrže Mikšová, cez Malú Bytču do Bytče. Uličkami mesta prídeme k lávke ponad Hričo …

Dopravné a športové stavby v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Evanjelické kostoly v okrese Bytča

SÚĽOV-HRADNÁ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Artikulárny murovaný evanjelický klasicistický kostol bol postavený v roku 1750. Upravovaný bol v 1.polovici 19.storočia a v rokoch 1905 a 1935. Na jeho vnútornej ľavej strane bol dlhé roky napísaný veršovaný latinský nápis opisujúci veľkú povodeň. Povodeň z 2.júna 1754 zaznačil vtedajší farár Juraj Jamriška. Nápis je dnes zamaľovaný, jeho podobu je možné nájsť už iba na fot …

Galérie v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o galériách v okrese. …

Historické budovy v okrese Bytča

BYTČA. Barokový dom. Barokový dom z konca 18.storočia sa nachádza v časti Hrabové.   BYTČA. Sobášny palác. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Renesančná budova bola dokončená v roku 1601. Upravovaná bola v roku 1886, po roku 1904, v 60.rokoch 20.storočia a v roku 2008. Má obdĺžnikový pôdorys, viacpriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Je to solitér, ktorý stojí na západnej strane nádvo …

Hlboké nad Váhom

  POLOHA. Obec leží na rozhraní Súľovských vrchov, Manínskej vrchoviny, Považského podolia a Bytčianskej kotliny. Leží na ľavom brehu rieky Váh, vo východnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o časti Horné Hlboké je z roku 1268, o časti Dolné Hlboké z roku 1598. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1347. Obe časti boli zlúčené v roku 1961. Do roku 1998 bola obec mestskou časťou Bytče. Nariadením 180/1997 ú …

TOPlist