Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Obce

Hlboké nad Váhom

  POLOHA. Obec leží na rozhraní Súľovských vrchov, Manínskej vrchoviny, Považského podolia a Bytčianskej kotliny. Leží na ľavom brehu rieky Váh, vo východnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o časti Horné Hlboké je z roku 1268, o časti Dolné Hlboké z roku 1598. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1347. Obe časti boli zlúčené v roku 1961. Do roku 1998 bola obec mestskou časťou Bytče. Nariadením 180/1997 ú …

Hvozdnica

POLOHA. Obec leží v podhorí Javorníkov, na začiatku Štiavnickej doliny, na brehoch riečky Štiavnik. Leží na pravom brehu rieky Váh západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1250. Od roku 1383 patrila hradnému panstvu Bystrica.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnka.   Príroda. Štiavnická d …

Jablonové

POLOHA. Obec leží v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine, pod Súľovskými skalami. Leží na brehoch riečky Hradnianka, južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Listina Belu III. z roku 1193 je prvou priamou správou o osídlení horného okresu Trenčianskej stolice a prvou nepriamou správou o obci. Odzrkadľuje tu základné pomery osídlenia tohto územia. Prvá priama správa o Jablonovom je v listine z roku 1268, vydanej konven …

Kolárovice

  POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, v Javorníckej brázde, na brehoch Kolárovického potoka. Leží v centrálnej časti okresu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec bola založená v roku 1312 na zákupnom práve. Patrila panstvu Hričov, neskôr panstvu Bytča.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Nález predhistorickej keramiky.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnka B …

Kotešová

  POLOHA. Obec leží v Považskom podolí, v Bytčianskej kotline, na pravom brehu Váhu. Leží na brehoch rieky Rovnianka. Severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec je doložená v roku 1234. V 19.storočí bola v obci menšia továreň na výrobu furmanských vozov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V chotári obce nález pohrebiska lužickej kultúry z mladšej a neskorej doby bronzovej, s náleziskami bronzových pred …

Maršová-Rašov

  POLOHA. Obec leží v Považskom podolí, v Bytčianskej kotline, na ľavom brehu Váhu. Leží v južnej časti okresu.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1400. Koncom 19.storočia k nej bol pripojený Rašov, ktorý sa spomína od roku 1439. V rokoch 1924, 1958 a 1960 postihli obec veľké povodne. Do roku 1998 sa obec volala Maršová. Nariadením 71/1998 účinným od 1.4.1998 zmenila názov na Maršová-Rašov.   HISTÓRIA …

Petrovice

  POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, v Javorníckej brázde. Leží na brehoch riečky Petrovička v centrálnej časti okresu, severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec bola založená v roku 1312 na žilinskom práve.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnky: V obci, Setechov. Pamätníky: Gregušovci, Magale.   Príroda. Vrch …

Predmier

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti Považského podolia, v Bytčianskej kotline. Leží na ľavom brehu rieky Váh juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1193, patrila panstvu Bystrica. Koncom 19.storočia tu bola založená tlačiareň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V chotári obce nález halštatského a slovanského sídliska z doby veľkomoravskej.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ …

Štiavnik

  POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, na brehoch riečky Štiavnik. Leží v Štiavnickej doline, v západnej časti okresu, západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Kopaničiarska obec sa prvýkrát spomína v roku 1439. Patrila panstvu Bystrica, neskôr panstvu Bytča.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostoly. Kaplnky: Horný koniec, Ráztoka, Tancová. Ľ …

Súľov-Hradná

  POLOHA. Obec leží v Súľovskej kotline v objatí Súľovských skál. Leží na brehoch riečky Hradnianka v južnej časti okresu, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec má svoje počiatky už na začiatku 1.tisícročia v ranom stredoveku. Prvá zmienka o osídlení je z roku 1193 pod názvom Sulo. Prvá písomná zmienka o obcí Súľov je listina uhorského panovníka kráľa Belu III., ktorou daroval Súľov Vratislavovi, svo …

» Kategórie

TOPlist