Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bytča

MARŠOVÁ-RAŠOV. Kaplnka Svätého kríža. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pohrebná Kaplnka Svätého kríža bola postavená na spôsob antického chrámu v klasicistickom slohu v roku 1845. Upravovaná bola v roku 2004. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s jednopriestorovou dispozíciou. Stojí na miestnom cintoríne v časti Maršová.   PREDMIER. Náhrobné kamene. V múre rímsko-katolíckeho Kostola svätého Gála, opáta sú …

Hvozdnica

POLOHA. Obec leží v podhorí Javorníkov, na začiatku Štiavnickej doliny, na brehoch riečky Štiavnik. Leží na pravom brehu rieky Váh západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1250. Od roku 1383 patrila hradnému panstvu Bystrica.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnka.   Príroda. Štiavnická d …

Jablonové

POLOHA. Obec leží v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine, pod Súľovskými skalami. Leží na brehoch riečky Hradnianka, južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Listina Belu III. z roku 1193 je prvou priamou správou o osídlení horného okresu Trenčianskej stolice a prvou nepriamou správou o obci. Odzrkadľuje tu základné pomery osídlenia tohto územia. Prvá priama správa o Jablonovom je v listine z roku 1268, vydanej konven …

Kalvárie v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Bytča

BYTČA. Kaplnka Božieho milosrdenstva. Rímsko-katolícka Kaplnka Božieho milosrdenstva sa nachádza v časti Hliník nad Váhom.   BYTČA. Kaplnka v Hrabovom. Kaplnka z konca 18.storočia. Nachádza sa v časti Hrabové.   BYTČA. Hliník nad Váhom.    BYTČA. Mikšová.   BYTČA. Pšurnovice.   HVOZDNICA   JABLONOVÉ   KOLÁROVICE. Babice. Ovsenovci.   KOTEŠOVÁ. Kaplnka nanebovzatia Panny Márie. Rímsko-katolícka Kaplnka nanebov …

Kaštiele v okrese Bytča

BYTČA Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Renesančný objekt stojí v strede mesta a patrí medzi najvýznamnejšie a najpôsobivejšie feudálne sídla na Slovensku. Postavili ho Turzovci na mieste staršieho gotického vodného hradu, chráneného vodnou priekopou, v rokoch 1571-1574. Pôvodný stredoveký menší hrad (obytná veža s dvorcom) z 13.storočia patril nitrian …

Kolárovice

  POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, v Javorníckej brázde, na brehoch Kolárovického potoka. Leží v centrálnej časti okresu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec bola založená v roku 1312 na zákupnom práve. Patrila panstvu Hričov, neskôr panstvu Bytča.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Nález predhistorickej keramiky.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnka B …

Kotešová

  POLOHA. Obec leží v Považskom podolí, v Bytčianskej kotline, na pravom brehu Váhu. Leží na brehoch rieky Rovnianka. Severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec je doložená v roku 1234. V 19.storočí bola v obci menšia továreň na výrobu furmanských vozov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V chotári obce nález pohrebiska lužickej kultúry z mladšej a neskorej doby bronzovej, s náleziskami bronzových pred …

Kríže v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Ľudová architektúra v okrese Bytča

ŠTIAVNIK Zachované zrubové dvoj a trojpriestorové domy, hospodárske stavby, roztrúsené v otvorenom dvore a charakteristické lúčne maštale ďaleko od obce.   VEĽKÉ ROVNÉ V katastri obce sa zachovalo množstvo osád, kopaníc s dobre zachovanou ľudovou architektúrou. Dnes objekty slúžia hlavne na individuálnu rekreáciu. Obec bola významným strediskom ľudového remesla, drotárstva. …

TOPlist