Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Maršová-Rašov

  POLOHA. Obec leží v Považskom podolí, v Bytčianskej kotline, na ľavom brehu Váhu. Leží v južnej časti okresu.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1400. Koncom 19.storočia k nej bol pripojený Rašov, ktorý sa spomína od roku 1439. V rokoch 1924, 1958 a 1960 postihli obec veľké povodne. Do roku 1998 sa obec volala Maršová. Nariadením 71/1998 účinným od 1.4.1998 zmenila názov na Maršová-Rašov.   HISTÓRIA …

Mohyly a mohylníky v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Bytča

SOBÁŠNY PALÁC. Bytča. Renesančná budova bola dokončená v roku 1601. Upravovaná bola v roku 1886, po roku 1904, v 60.rokoch 20.storočia a v roku 2008. Má obdĺžnikový pôdorys, viacpriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Je to solitér, ktorý stojí na západnej strane nádvoria v areáli zámku v pamiatkovej zóne, juhovýchodne od kostola. Sobášny palác patrí medzi najvýznamnejšie renesančné pamiatky v strednej Európe. Postaviť ho d …

Pamätné tabule v okrese Bytča

JABLONOVÉ. Pamätná tabuľa J. N. Daniša. Pamätná tabuľa je umiestnená na kostole. Ján Nepomuk Daniš /1754-1829/, rodák, kňaz, kanonik, veľprepošt, biskup.   PREDMIER. Pamätná tabuľa J. I. Bajzu. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Jozefa Ignáca Bajzu /1755-1836/, spisovateľa a básnika, autora 1.slovenského románu, je od roku 1930 osadená na pamätnom, jeho rodnom dome č.52, k …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Bytča

KOLÁROVICE. Pamätník partizánskej brigáde. Pamätník partizánskej brigáde Rodina.   KOTEŠOVÁ   PETROVICE. Gregušovci. 13.12.1944 bola vypálená osada Greguše, ktorej obyvatelia ju však znovu postavili.   PETROVICE. Magale. Obec, ktorá je súčasťou obce bola v 2.svetovej vojne, 12.12.1944, vypálená. Stojí tu pamätník tejto tragickej udalosti, na ktorom je nápis: Osada Magale bola vypálená nemeckým vojskom a gardistami …

Pamiatkové územia v okrese Bytča

PAMIATKOVÁ ZÓNA BYTČA Územie mesta bolo 10.5.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. …

Petrovice

  POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, v Javorníckej brázde. Leží na brehoch riečky Petrovička v centrálnej časti okresu, severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec bola založená v roku 1312 na žilinskom práve.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnky: V obci, Setechov. Pamätníky: Gregušovci, Magale.   Príroda. Vrch …

Predmier

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti Považského podolia, v Bytčianskej kotline. Leží na ľavom brehu rieky Váh juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1193, patrila panstvu Bystrica. Koncom 19.storočia tu bola založená tlačiareň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V chotári obce nález halštatského a slovanského sídliska z doby veľkomoravskej.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bytča

BYTČA. Kostol nanebovzatia Panny Márie v Malej Bytči. Klasicistický rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 19.storočí. Nachádza sa v časti Malá Bytča.   BYTČA. Kostol nanebovzatia Panny Márie v Pšurnoviciach. Moderný rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 21.storočí, v roku 2001. Nachádza sa v časti Pšurnovice.   BYTČA. Kostol Sedembolestnej Panny Márie. Moderný rí …

Ruiny a základy v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

TOPlist