Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Sídliská v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Skanzeny v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o skanzenoch v okrese. …

Sochy a busty v okrese Bytča

BYTČA. Socha svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Stojí v Pamiatkovej zóne na Námestí Slovenskej republiky. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺp s podstavcom. Stĺp s podstavcom pod sochou svätého Jána Nepomuckého z obdobia pred rokom 1731. Socha. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého na stĺpe s podstavcom z roku 1731. Oplotenie. Kovové oplotenie z 19.storočia. Má š …

Štiavnik

  POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, na brehoch riečky Štiavnik. Leží v Štiavnickej doline, v západnej časti okresu, západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Kopaničiarska obec sa prvýkrát spomína v roku 1439. Patrila panstvu Bystrica, neskôr panstvu Bytča.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostoly. Kaplnky: Horný koniec, Ráztoka, Tancová. Ľ …

Súľov-Hradná

  POLOHA. Obec leží v Súľovskej kotline v objatí Súľovských skál. Leží na brehoch riečky Hradnianka v južnej časti okresu, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec má svoje počiatky už na začiatku 1.tisícročia v ranom stredoveku. Prvá zmienka o osídlení je z roku 1193 pod názvom Sulo. Prvá písomná zmienka o obcí Súľov je listina uhorského panovníka kráľa Belu III., ktorou daroval Súľov Vratislavovi, svo …

Synagógy v okrese Bytča

BYTČA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Budova synagógy bola postavená v novorománskom slohu v roku 1907. Je to nárožný trojloďový solitér s pôdorysom obdĺžnika s polygonálnou apsidou. Stojí na ulici S. Sakalovej 15 oproti zámku v Pamiatkovej zóne. …

Veľké Rovné

  POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, v Javorníckej brázde. Leží pri východnej hranici okresu na brehoch riečky Rovnianka, severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. V roku 1408 je písomne doložená časť Rimanovce. Kopaničiarska obec bola významným strediskom drotárstva.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnky: V obci, Dolinky, Nižný Žarn …

Vojenské stavby v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Výrobné stavby v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o ostatných stavbách v okrese. …

Zvonice v okrese Bytča

JABLONOVÉ Zvonica z konca 19.storočia.   MARŠOVÁ-RAŠOV Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Murovaná zvonica bola postavená v 1.polovici 19.storočia. Upravovaná bola začiatkom 20.storočia. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, výšku dvoch podlaží. Stojí v strede časti Maršová.   SÚĽOV-HRADNÁ Zvonica z roku 1798 so sochou svätého Jána Nepomuckého stojí v časti Hradná. …

TOPlist