Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Bytča

BYTČA. Židovský cintorín.   JABLONOVÉ. Starý cintorín. Starý cintorín s náhrobnými kameňmi sa nachádza naľavo od cesty pred obcou. Stojí na ňom socha svätého Jána Nepomuckého. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bytča

MARŠOVÁ-RAŠOV. Kaplnka Svätého kríža. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pohrebná Kaplnka Svätého kríža bola postavená na spôsob antického chrámu v klasicistickom slohu v roku 1845. Upravovaná bola v roku 2004. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s jednopriestorovou dispozíciou. Stojí na miestnom cintoríne v časti Maršová.   PREDMIER. Náhrobné kamene. V múre rímsko-katolíckeho Kostola svätého Gála, opáta sú …

Kríže v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Bytča

JABLONOVÉ. Pamätná tabuľa J. N. Daniša. Pamätná tabuľa je umiestnená na kostole. Ján Nepomuk Daniš /1754-1829/, rodák, kňaz, kanonik, veľprepošt, biskup.   PREDMIER. Pamätná tabuľa J. I. Bajzu. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Jozefa Ignáca Bajzu /1755-1836/, spisovateľa a básnika, autora 1.slovenského románu, je od roku 1930 osadená na pamätnom, jeho rodnom dome č.52, k …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Bytča

KOLÁROVICE. Pamätník partizánskej brigáde. Pamätník partizánskej brigáde Rodina.   KOTEŠOVÁ   PETROVICE. Gregušovci. 13.12.1944 bola vypálená osada Greguše, ktorej obyvatelia ju však znovu postavili.   PETROVICE. Magale. Obec, ktorá je súčasťou obce bola v 2.svetovej vojne, 12.12.1944, vypálená. Stojí tu pamätník tejto tragickej udalosti, na ktorom je nápis: Osada Magale bola vypálená nemeckým vojskom a gardistami …

Sochy a busty v okrese Bytča

BYTČA. Socha svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Stojí v Pamiatkovej zóne na Námestí Slovenskej republiky. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺp s podstavcom. Stĺp s podstavcom pod sochou svätého Jána Nepomuckého z obdobia pred rokom 1731. Socha. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého na stĺpe s podstavcom z roku 1731. Oplotenie. Kovové oplotenie z 19.storočia. Má š …

TOPlist