Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bytča

Poloha:  Leží v západnej časti Žilinského kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji a má druhý najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  281,5 km2

Počet obyvateľov:  30 869  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  109,59 ob./km2

Okresné mesto:  Bytča

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom. Na východe hraničí s okresom Žilina a na severe s okresom Čadca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty.  Z juhovýchodu územie okresu zasahuje celok Súľovské vrchy (podcelky Manínska vrchovina a Súľovské skaly), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.  Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na juhovýchode nachádza celok Považské podolie (podcelok Bytčianska kotlina) a na západe leží celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky).

Najvyšší bod: Kóta na hrebeni Javorníkov v katastrálnom území obce Štiavnik (1 059,0m), celok Javorníky, podcelok Vysoké Javorníky.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Maršová-Rašov (293,0m), celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 11 obcí.

» Zaujímavosti

Hradiská v okrese Bytča

MARŠOVÁ-RAŠOV. Hradište. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Opevnené hradisko púchovskej kultúry z doby laténskej. Nachádza sa v časti Rašov na vrchu Hradište /600,0m/.   SÚĽOV-HRADNÁ. Strmý kopec. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Stredoveký hrádok v lokalite Strmý kopec pri vstupe Váhu do Súľovskej brány pravdepodobne z 9.-11.storočia z veľkomoravského obdobia. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Bytča

SÚĽOV Zrúcaniny hradu, presnejšie nepatrné zvyšky jeho múrov, sú vtesnané do neprístupných skál v severnej časti Súľovských vrchov, v Prírodnej rezervácii Súľovské skaly, vysoko nad obcou Súľov-Hradná v nadmorskej výške 550m. Tradícia kladie jeho vznik do 12. a 13.storočia, kedy tu pravdepodobne stálo opevnené miesto, ktoré slúžilo k pozorovaniu a stráženiu okolia. Hrad, ktorý sa nazýval aj Roháč, vznikol ale podľa archeologických nále …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bytča

MARŠOVÁ-RAŠOV. Kaplnka Svätého kríža. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pohrebná Kaplnka Svätého kríža bola postavená na spôsob antického chrámu v klasicistickom slohu v roku 1845. Upravovaná bola v roku 2004. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s jednopriestorovou dispozíciou. Stojí na miestnom cintoríne v časti Maršová.   PREDMIER. Náhrobné kamene. V múre rímsko-katolíckeho Kostola svätého Gála, opáta sú …

Hvozdnica

POLOHA. Obec leží v podhorí Javorníkov, na začiatku Štiavnickej doliny, na brehoch riečky Štiavnik. Leží na pravom brehu rieky Váh západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1250. Od roku 1383 patrila hradnému panstvu Bystrica.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnka.   Príroda. Štiavnická d …

Jablonové

POLOHA. Obec leží v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine, pod Súľovskými skalami. Leží na brehoch riečky Hradnianka, južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Listina Belu III. z roku 1193 je prvou priamou správou o osídlení horného okresu Trenčianskej stolice a prvou nepriamou správou o obci. Odzrkadľuje tu základné pomery osídlenia tohto územia. Prvá priama správa o Jablonovom je v listine z roku 1268, vydanej konven …

Jaskyne v okrese Bytča

JASKYŇA PRI ŠARKANEJ DIERE Jaskyňa s dĺžkou 8m vytvorená v zlepencoch. Nachádza sa v pohorí Súľovské vrchy, v Súľovských skalách v nadmorskej výške 586m v katastri obce Súľov-Hradná.   JASKYŇA V ČIERNOM POTOKU 1 Jaskyňa s dĺžkou 6m vytvorená v zlepencoch. Nachádza sa v pohorí Súľovské vrchy, v Súľovských skalách v katastri obce Súľov-Hradná.   JASKYŇA V ČIERNOM POTOKU 2 Jaskyňa s dĺžkou 6m vytvorená v zlepencoch. Na …

Kalvárie v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Bytča

BYTČA. Kaplnka Božieho milosrdenstva. Rímsko-katolícka Kaplnka Božieho milosrdenstva sa nachádza v časti Hliník nad Váhom.   BYTČA. Kaplnka v Hrabovom. Kaplnka z konca 18.storočia. Nachádza sa v časti Hrabové.   BYTČA. Hliník nad Váhom.    BYTČA. Mikšová.   BYTČA. Pšurnovice.   HVOZDNICA   JABLONOVÉ   KOLÁROVICE. Babice. Ovsenovci.   KOTEŠOVÁ. Kaplnka nanebovzatia Panny Márie. Rímsko-katolícka Kaplnka nanebov …

Kaštiele v okrese Bytča

BYTČA Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Renesančný objekt stojí v strede mesta a patrí medzi najvýznamnejšie a najpôsobivejšie feudálne sídla na Slovensku. Postavili ho Turzovci na mieste staršieho gotického vodného hradu, chráneného vodnou priekopou, v rokoch 1571-1574. Pôvodný stredoveký menší hrad (obytná veža s dvorcom) z 13.storočia patril nitrian …

Kolárovice

  POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, v Javorníckej brázde, na brehoch Kolárovického potoka. Leží v centrálnej časti okresu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec bola založená v roku 1312 na zákupnom práve. Patrila panstvu Hričov, neskôr panstvu Bytča.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Nález predhistorickej keramiky.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnka B …

TOPlist