Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bytča

Poloha:  Leží v západnej časti Žilinského kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji a má druhý najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  281,5 km2

Počet obyvateľov:  30 869  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  109,59 ob./km2

Okresné mesto:  Bytča

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom. Na východe hraničí s okresom Žilina a na severe s okresom Čadca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty.  Z juhovýchodu územie okresu zasahuje celok Súľovské vrchy (podcelky Manínska vrchovina a Súľovské skaly), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.  Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na juhovýchode nachádza celok Považské podolie (podcelok Bytčianska kotlina) a na západe leží celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky).

Najvyšší bod: Kóta na hrebeni Javorníkov v katastrálnom území obce Štiavnik (1 059,0m), celok Javorníky, podcelok Vysoké Javorníky.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Maršová-Rašov (293,0m), celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 11 obcí.

» Zaujímavosti

Kotešová

  POLOHA. Obec leží v Považskom podolí, v Bytčianskej kotline, na pravom brehu Váhu. Leží na brehoch rieky Rovnianka. Severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec je doložená v roku 1234. V 19.storočí bola v obci menšia továreň na výrobu furmanských vozov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V chotári obce nález pohrebiska lužickej kultúry z mladšej a neskorej doby bronzovej, s náleziskami bronzových pred …

Kríže v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Kúpele v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Ľudová architektúra v okrese Bytča

ŠTIAVNIK Zachované zrubové dvoj a trojpriestorové domy, hospodárske stavby, roztrúsené v otvorenom dvore a charakteristické lúčne maštale ďaleko od obce.   VEĽKÉ ROVNÉ V katastri obce sa zachovalo množstvo osád, kopaníc s dobre zachovanou ľudovou architektúrou. Dnes objekty slúžia hlavne na individuálnu rekreáciu. Obec bola významným strediskom ľudového remesla, drotárstva. …

Maloplošné chránené územia v okrese Bytča

NPR SÚĽOVSKÉ SKALY Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Žilina. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 5.432.300m2, rozloha ochranného pásma je 2.817.700m2. Ochrana krajinársky svojrázneho a esteticky mimoriadne pôsobivého územia s pestrými morfologickými javmi, bu …

Maršová-Rašov

  POLOHA. Obec leží v Považskom podolí, v Bytčianskej kotline, na ľavom brehu Váhu. Leží v južnej časti okresu.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1400. Koncom 19.storočia k nej bol pripojený Rašov, ktorý sa spomína od roku 1439. V rokoch 1924, 1958 a 1960 postihli obec veľké povodne. Do roku 1998 sa obec volala Maršová. Nariadením 71/1998 účinným od 1.4.1998 zmenila názov na Maršová-Rašov.   HISTÓRIA …

Mestské turistické okruhy v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

Miestne turistické chodníky v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o miestnych turistických chodníkoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Bytča

SOBÁŠNY PALÁC. Bytča. Renesančná budova bola dokončená v roku 1601. Upravovaná bola v roku 1886, po roku 1904, v 60.rokoch 20.storočia a v roku 2008. Má obdĺžnikový pôdorys, viacpriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Je to solitér, ktorý stojí na západnej strane nádvoria v areáli zámku v pamiatkovej zóne, juhovýchodne od kostola. Sobášny palác patrí medzi najvýznamnejšie renesančné pamiatky v strednej Európe. Postaviť ho d …

TOPlist