Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bytča

Poloha:  Leží v západnej časti Žilinského kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji a má druhý najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  281,5 km2

Počet obyvateľov:  30 869  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  109,59 ob./km2

Okresné mesto:  Bytča

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom. Na východe hraničí s okresom Žilina a na severe s okresom Čadca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty.  Z juhovýchodu územie okresu zasahuje celok Súľovské vrchy (podcelky Manínska vrchovina a Súľovské skaly), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.  Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na juhovýchode nachádza celok Považské podolie (podcelok Bytčianska kotlina) a na západe leží celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky).

Najvyšší bod: Kóta na hrebeni Javorníkov v katastrálnom území obce Štiavnik (1 059,0m), celok Javorníky, podcelok Vysoké Javorníky.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Maršová-Rašov (293,0m), celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 11 obcí.

» Zaujímavosti

Náučné chodníky v okrese Bytča

NÁUČNÝ CHODNÍK JAVORNÍKY – DRUŽBA Samoobslužný, bezpanelový, líniový, obojsmerný, peší, letný aj zimný NCH vybudovaný na hraničnom hrebeni Javorníkov. Hrebeň predstavuje vzácne územie so zachovanou prírodou a malebnou krajinou, je súčasťou dvoch CHKO, Beskydy /ČR/ a Kysuce /SR/, ktoré na seba na hrebeni nadväzujú. Chodník je jedným z najdlhších v Európe. Je zameraný prírodovedne a historicky /história osídlenia a protifašistického od …

Pamätné tabule v okrese Bytča

JABLONOVÉ. Pamätná tabuľa J. N. Daniša. Pamätná tabuľa je umiestnená na kostole. Ján Nepomuk Daniš /1754-1829/, rodák, kňaz, kanonik, veľprepošt, biskup.   PREDMIER. Pamätná tabuľa J. I. Bajzu. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Jozefa Ignáca Bajzu /1755-1836/, spisovateľa a básnika, autora 1.slovenského románu, je od roku 1930 osadená na pamätnom, jeho rodnom dome č.52, k …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Bytča

KOLÁROVICE. Pamätník partizánskej brigáde. Pamätník partizánskej brigáde Rodina.   KOTEŠOVÁ   PETROVICE. Gregušovci. 13.12.1944 bola vypálená osada Greguše, ktorej obyvatelia ju však znovu postavili.   PETROVICE. Magale. Obec, ktorá je súčasťou obce bola v 2.svetovej vojne, 12.12.1944, vypálená. Stojí tu pamätník tejto tragickej udalosti, na ktorom je nápis: Osada Magale bola vypálená nemeckým vojskom a gardistami …

Pamiatkové územia v okrese Bytča

PAMIATKOVÁ ZÓNA BYTČA Územie mesta bolo 10.5.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. …

Parky v okrese Bytča

BYTČA Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Park s historickou zeleňou, nachádzajúci sa v areáli Kaštieľa v Pamiatkovej zóne vznikol v 19.storočí. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia.   MARŠOVÁ-RAŠOV Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou vznikol okolo polovice 19.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa pri Kaštieli. …

Petrovice

  POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, v Javorníckej brázde. Leží na brehoch riečky Petrovička v centrálnej časti okresu, severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec bola založená v roku 1312 na žilinskom práve.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnky: V obci, Setechov. Pamätníky: Gregušovci, Magale.   Príroda. Vrch …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Bytča

Územie okresu zasahujú pohoria Slovensko-moravských Karpát a Fatransko-tatranskej oblasti. Zo Slovensko-moravských Karpát je to v centrálnej časti okresu Považské podolie a na západe pohorie Javorníky. Z juhovýchodu územie okresu zasahujú Súľovské vrchy, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti.     POHORIA   JAVORNÍKY Krajinný celok Slovensko-moravských Karpát. Rozloha 884km2. Tvoria súčasť flyšovéh …

Predajne v okrese Bytča

BYP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Predmier

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti Považského podolia, v Bytčianskej kotline. Leží na ľavom brehu rieky Váh juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1193, patrila panstvu Bystrica. Koncom 19.storočia tu bola založená tlačiareň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V chotári obce nález halštatského a slovanského sídliska z doby veľkomoravskej.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ …

Prirodzené vodné plochy v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

TOPlist