Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bytča

Poloha:  Leží v západnej časti Žilinského kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji a má druhý najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  281,5 km2

Počet obyvateľov:  30 869  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  109,59 ob./km2

Okresné mesto:  Bytča

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom. Na východe hraničí s okresom Žilina a na severe s okresom Čadca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty.  Z juhovýchodu územie okresu zasahuje celok Súľovské vrchy (podcelky Manínska vrchovina a Súľovské skaly), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.  Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na juhovýchode nachádza celok Považské podolie (podcelok Bytčianska kotlina) a na západe leží celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky).

Najvyšší bod: Kóta na hrebeni Javorníkov v katastrálnom území obce Štiavnik (1 059,0m), celok Javorníky, podcelok Vysoké Javorníky.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Maršová-Rašov (293,0m), celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 11 obcí.

» Zaujímavosti

Stravovanie v okrese Bytča

BYS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Súľov-Hradná

  POLOHA. Obec leží v Súľovskej kotline v objatí Súľovských skál. Leží na brehoch riečky Hradnianka v južnej časti okresu, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec má svoje počiatky už na začiatku 1.tisícročia v ranom stredoveku. Prvá zmienka o osídlení je z roku 1193 pod názvom Sulo. Prvá písomná zmienka o obcí Súľov je listina uhorského panovníka kráľa Belu III., ktorou daroval Súľov Vratislavovi, svo …

Synagógy v okrese Bytča

BYTČA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Budova synagógy bola postavená v novorománskom slohu v roku 1907. Je to nárožný trojloďový solitér s pôdorysom obdĺžnika s polygonálnou apsidou. Stojí na ulici S. Sakalovej 15 oproti zámku v Pamiatkovej zóne. …

Turistické chodníky v okrese Bytča

0842 Malý Javorník – Sedlo Bukovina – Stratenec – Sedlo Gežov – Veľký Javorník – Sedlo pod Veľkým Javorníkom – Butorky – Sedlo pod Hričovcom – Sedlo pod Lemešnou. Dĺžka 13km. Čas 3 hodiny 15 minút. Červeno značený turistický chodník sa začína na Malom Javorníku v pohorí Javorníky. Smeruje cez sedlo  Bukovina na vrch Stratenec, kde je pamätník oslobodzovacích bojov – veľké betónové kríže, a cez sedlo Gažov pokračuje na najvyšší vrc …

Ubytovanie v okrese Bytča

BYU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Bytča

RYBNÍK SÚĽOV-HRADNÁ V obci sa nachádzalo viacero rybníkov. V Súľove bol jeden a ostatné v Hradnej. Súľovský rybník bol na záhrade horného dvora. V Hradnej boli rybníky pred kaštieľom a pod vrchom Žibrid. Jeden z nich je zachovalý dodnes. V týchto rybníkoch sa chovalo niekoľko druhov rýb a raky /nachádzali sa aj voľne v potokoch/. Dnes je v rybníku už len zopár pstruhov.   VODNÁ NÁDRŽ BEŇOV   VODNÁ NÁDRŽ MIKŠOVÁ Na …

Územia európskeho významu v okrese Bytča

JAVORNÍCKY HREBEŇ /SKUEV0642/ Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 1.356,24ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo- …

Veľké Rovné

  POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, v Javorníckej brázde. Leží pri východnej hranici okresu na brehoch riečky Rovnianka, severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. V roku 1408 je písomne doložená časť Rimanovce. Kopaničiarska obec bola významným strediskom drotárstva.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnky: V obci, Dolinky, Nižný Žarn …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Bytča

CHKO KYSUCE Bola vyhlásená 23.5.1984. Rozloha 65.462ha. Nachádza sa v severnej časti okresu. Územie CHKO sa skladá z dvoch samostatných, od seba oddelených častí – západnej (javorníckej) a východnej (beskydskej). Obe časti oddeľuje dolina rieky Kysuca. CHKO Kysuce leží v piatich orografických celkoch: Javorníky, Turzovská vrchovina, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina a Oravské Beskydy. Na území okresu leží celok Javorníky. CHKO Ky …

Vodná turistika v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

TOPlist