Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bytča

Poloha:  Leží v západnej časti Žilinského kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji a má druhý najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  281,5 km2

Počet obyvateľov:  30 869  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  109,59 ob./km2

Okresné mesto:  Bytča

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom. Na východe hraničí s okresom Žilina a na severe s okresom Čadca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty.  Z juhovýchodu územie okresu zasahuje celok Súľovské vrchy (podcelky Manínska vrchovina a Súľovské skaly), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.  Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na juhovýchode nachádza celok Považské podolie (podcelok Bytčianska kotlina) a na západe leží celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky).

Najvyšší bod: Kóta na hrebeni Javorníkov v katastrálnom území obce Štiavnik (1 059,0m), celok Javorníky, podcelok Vysoké Javorníky.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Maršová-Rašov (293,0m), celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 11 obcí.

» Zaujímavosti

Vodné toky v okrese Bytča

VODNÉ TOKY   Váh Najväčším tokom na území okresu je rieka Váh, ktorá preteká zo severu na juh Považským podolím. Je to najdlhšia slovenská rieka – 403km. Vzniká sútokom Bieleho Váhu z Vysokých Tatier a Čierneho Váhu z Nízkych Tatier pod Kráľovou Lehotou. Ústi do Dunaja pri Komárne. Má úzke a značne pretiahnuté povodie /15.075km2/ s početnými, hlavne pravostrannými prítokmi. Popri prirodzenom koryte rieky bol vystavaný umel …

Vodopády v okrese Bytča

HLBOCKÝ VODOPÁD Prírodná pamiatka, ktorá sa nachádza na severozápadnom okraji NPR Súľovské skaly, v CHKO Strážovské vrchy v Súľovských vrchoch, v katastrálnom území obce Hlboké nad Váhom. Je vysoký 14m a nachádza sa pri zeleno značenom turistickom chodníku /5650/, v hlbokom záreze súľovských paleogénnych zlepencov na tektonickom styku odolných hornín v nadmorskej výške 500m. Potok tu vytvára malú tiesňavu s kaskádami a malými krútňav …

Vojenské stavby v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Výrobné stavby v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o ostatných stavbách v okrese. …

Významné stromy v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Zvonice v okrese Bytča

JABLONOVÉ Zvonica z konca 19.storočia.   MARŠOVÁ-RAŠOV Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Murovaná zvonica bola postavená v 1.polovici 19.storočia. Upravovaná bola začiatkom 20.storočia. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, výšku dvoch podlaží. Stojí v strede časti Maršová.   SÚĽOV-HRADNÁ Zvonica z roku 1798 so sochou svätého Jána Nepomuckého stojí v časti Hradná. …

TOPlist