Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Bytča

BUK V ŠTIAVNIKU Strom bol vyhlásený za chránený v roku 1982 a 1996. Buk lesný. Zriedkavý výskyt druhu v intraviláne, má značnú estetickú hodnotu. Chránený je z kultúrneho, vedeckého a estetického dôvodu. Má obvod kmeňa 360cm, výšku 28m, priemer koruny 21m a vek 300 rokov. Stojí v časti Tarabovce.   BUKY VO VEĽKOM ROVNOM Stromy boli vyhlásené za chránené v roku 1982 a 1996. Tri buky lesné. Sú chránené z estetického, kultúrneho …

Jaskyne v okrese Bytča

JASKYŇA PRI ŠARKANEJ DIERE Jaskyňa s dĺžkou 8m vytvorená v zlepencoch. Nachádza sa v pohorí Súľovské vrchy, v Súľovských skalách v nadmorskej výške 586m v katastri obce Súľov-Hradná.   JASKYŇA V ČIERNOM POTOKU 1 Jaskyňa s dĺžkou 6m vytvorená v zlepencoch. Nachádza sa v pohorí Súľovské vrchy, v Súľovských skalách v katastri obce Súľov-Hradná.   JASKYŇA V ČIERNOM POTOKU 2 Jaskyňa s dĺžkou 6m vytvorená v zlepencoch. Na …

Kúpele v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Bytča

NPR SÚĽOVSKÉ SKALY Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Žilina. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 5.432.300m2, rozloha ochranného pásma je 2.817.700m2. Ochrana krajinársky svojrázneho a esteticky mimoriadne pôsobivého územia s pestrými morfologickými javmi, bu …

Parky v okrese Bytča

BYTČA Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Park s historickou zeleňou, nachádzajúci sa v areáli Kaštieľa v Pamiatkovej zóne vznikol v 19.storočí. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia.   MARŠOVÁ-RAŠOV Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou vznikol okolo polovice 19.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa pri Kaštieli. …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Bytča

Územie okresu zasahujú pohoria Slovensko-moravských Karpát a Fatransko-tatranskej oblasti. Zo Slovensko-moravských Karpát je to v centrálnej časti okresu Považské podolie a na západe pohorie Javorníky. Z juhovýchodu územie okresu zasahujú Súľovské vrchy, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti.     POHORIA   JAVORNÍKY Krajinný celok Slovensko-moravských Karpát. Rozloha 884km2. Tvoria súčasť flyšovéh …

Prirodzené vodné plochy v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Bytča

SÚĽOV-HRADNÁ. Bašta.   SÚĽOV-HRADNÁ. Budzogáň. Obrovský, do zeme zapichnutý, 13m vysoký skalný útvar, ktorý sa nachádza pod Žibridom. Má podobu tváre.   SÚĽOV-HRADNÁ. Butkova veža.   SÚĽOV-HRADNÁ. Cibuľník.   SÚĽOV-HRADNÁ. Cínanie.   SÚĽOV-HRADNÁ. Dolné skálie.   SÚĽOV-HRADNÁ. Dva hrby.   SÚĽOV-HRADNÁ. Dvojča.   SÚĽOV-HRADNÁ. Gotická brána. Gotická, alebo v ľudovom podaní Lomená …

Umelé vodné plochy v okrese Bytča

RYBNÍK SÚĽOV-HRADNÁ V obci sa nachádzalo viacero rybníkov. V Súľove bol jeden a ostatné v Hradnej. Súľovský rybník bol na záhrade horného dvora. V Hradnej boli rybníky pred kaštieľom a pod vrchom Žibrid. Jeden z nich je zachovalý dodnes. V týchto rybníkoch sa chovalo niekoľko druhov rýb a raky /nachádzali sa aj voľne v potokoch/. Dnes je v rybníku už len zopár pstruhov.   VODNÁ NÁDRŽ BEŇOV   VODNÁ NÁDRŽ MIKŠOVÁ Na …

Územia európskeho významu v okrese Bytča

JAVORNÍCKY HREBEŇ /SKUEV0642/ Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 1.356,24ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo- …

TOPlist