Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Veľkoplošné chránené územia v okrese Bytča

CHKO KYSUCE Bola vyhlásená 23.5.1984. Rozloha 65.462ha. Nachádza sa v severnej časti okresu. Územie CHKO sa skladá z dvoch samostatných, od seba oddelených častí – západnej (javorníckej) a východnej (beskydskej). Obe časti oddeľuje dolina rieky Kysuca. CHKO Kysuce leží v piatich orografických celkoch: Javorníky, Turzovská vrchovina, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina a Oravské Beskydy. Na území okresu leží celok Javorníky. CHKO Ky …

Vodné toky v okrese Bytča

VODNÉ TOKY   Váh Najväčším tokom na území okresu je rieka Váh, ktorá preteká zo severu na juh Považským podolím. Je to najdlhšia slovenská rieka – 403km. Vzniká sútokom Bieleho Váhu z Vysokých Tatier a Čierneho Váhu z Nízkych Tatier pod Kráľovou Lehotou. Ústi do Dunaja pri Komárne. Má úzke a značne pretiahnuté povodie /15.075km2/ s početnými, hlavne pravostrannými prítokmi. Popri prirodzenom koryte rieky bol vystavaný umel …

Vodopády v okrese Bytča

HLBOCKÝ VODOPÁD Prírodná pamiatka, ktorá sa nachádza na severozápadnom okraji NPR Súľovské skaly, v CHKO Strážovské vrchy v Súľovských vrchoch, v katastrálnom území obce Hlboké nad Váhom. Je vysoký 14m a nachádza sa pri zeleno značenom turistickom chodníku /5650/, v hlbokom záreze súľovských paleogénnych zlepencov na tektonickom styku odolných hornín v nadmorskej výške 500m. Potok tu vytvára malú tiesňavu s kaskádami a malými krútňav …

Významné stromy v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

TOPlist