Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Voda

Kúpele v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Prirodzené vodné plochy v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Bytča

RYBNÍK SÚĽOV-HRADNÁ V obci sa nachádzalo viacero rybníkov. V Súľove bol jeden a ostatné v Hradnej. Súľovský rybník bol na záhrade horného dvora. V Hradnej boli rybníky pred kaštieľom a pod vrchom Žibrid. Jeden z nich je zachovalý dodnes. V týchto rybníkoch sa chovalo niekoľko druhov rýb a raky /nachádzali sa aj voľne v potokoch/. Dnes je v rybníku už len zopár pstruhov.   VODNÁ NÁDRŽ BEŇOV   VODNÁ NÁDRŽ MIKŠOVÁ Na …

Vodné toky v okrese Bytča

VODNÉ TOKY   Váh Najväčším tokom na území okresu je rieka Váh, ktorá preteká zo severu na juh Považským podolím. Je to najdlhšia slovenská rieka – 403km. Vzniká sútokom Bieleho Váhu z Vysokých Tatier a Čierneho Váhu z Nízkych Tatier pod Kráľovou Lehotou. Ústi do Dunaja pri Komárne. Má úzke a značne pretiahnuté povodie /15.075km2/ s početnými, hlavne pravostrannými prítokmi. Popri prirodzenom koryte rieky bol vystavaný umel …

Vodopády v okrese Bytča

HLBOCKÝ VODOPÁD Prírodná pamiatka, ktorá sa nachádza na severozápadnom okraji NPR Súľovské skaly, v CHKO Strážovské vrchy v Súľovských vrchoch, v katastrálnom území obce Hlboké nad Váhom. Je vysoký 14m a nachádza sa pri zeleno značenom turistickom chodníku /5650/, v hlbokom záreze súľovských paleogénnych zlepencov na tektonickom styku odolných hornín v nadmorskej výške 500m. Potok tu vytvára malú tiesňavu s kaskádami a malými krútňav …

TOPlist