Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Čadca

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Žilinského kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  760,6 km2

Počet obyvateľov:  90 208  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,79 ob./km2

Okresné mesto:  Čadca

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a na severovýchode s Poľskom. Krátky úsek na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom. Na juhu hraničí s okresmi Bytča, Žilina a Kysucké Nové Mesto. Na východe hraničí s okresom Námestovo a na juhovýchode s okresom Dolný Kubín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty, Stredné Beskydy a Západné Beskydy. Juhozápad okresu zasahuje celok Javorníky (podcelok Vysoké Javorníky), ktorý patrí do oblasti Slovensko-moravských Karpát. Z oblasti Stredné Beskydy územie okresu zo severovýchodu zasahuje celok Kysucké Beskydy (podcelky Javorský Beskyd a Rača) a celok Oravské Beskydy (podcelok Ošust), z juhovýchodu celok Kysucká vrchovina (podcelky Bystrická brázda a Vojenné). Z oblasti Západné Beskydy územie okresu zo severozápadu zasahuje celok Moravsko-sliezske Beskydy (podcelok Zadné hory) a celok Turzovská vrchovina (podcelky Hornokysucké podolie, Kornická brázda, Predné vrchy a Zadné vrchy), zo severu celok Jablunkovské medzihorie.

Najvyšší bod:  Veľká Rača (1 236,1m), celok Kysucké Beskydy, podcelok Rača.

Najnižší bod:  Hladina rieky Kysuca na výtoku z okresu pri obci Dunajov (373,2m), celok Javorníky, podcelok Nízke Javorníky.

Na území okresu ležia 3 mestá a 20 obcí.

» Zaujímavosti

Korňa

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na svahoch doliny, ktorú vytvorila riečka Kornianka. Leží v Turzovskej vrchovine západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Súčasná kopaničiarska obec vznikla v roku 1954, kedy sa oddelila od Turzovky.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostoly: 1, 2. Kalvária. Ľudová architektúra.   …

Krásno nad Kysucou

  POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu na styku Javorníkov a Kysuckých Beskýd, na sútoku riek Kysuca a Bystrica. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1325, kedy sa spomína ako Krasna. Najskôr patrila obec žilinskému dedičnému richtárovi, neskôr mestu Žilina, potom spolu so Žilinou patrila panstvu Strečno. Bola najstaršou obcou na severe Kysúc, jej chotár …

Kríže v okrese Čadca

ČADCA. Kríž s korpusom. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1990. Historizujúci liatinový kríž so sochou ukrižovaného Krista pochádza z konca 19.storočia. Upravovaný bol v roku 2000. Stojí v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Bartolomeja na Námestí slobody.   KLUBINA Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na podstavci vyhlásená v roku 1967. Dielo v štýle ľudového charakteru z roku 1911. Nachádza …

Kúpele v okrese Čadca

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Ľudová architektúra v okrese Čadca

ČIERNE Zachovaná ľudová architektúra vo forme otesaných zrubov so sedlovými šindľovými strechami.   DLHÁ NAD KYSUCOU   Ľudový dom č.51. Drevenica "U Gajdoších". Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Zrubový ľudový dom bol postavený v 40.rokoch 20.storočia. Upravovaný bol po roku 2000. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v osade U Gajdošovcov 51. …

Makov

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu na styku Javorníkov a Turzovskej vrchoviny v Hornokysuckom podolí. Leží na brehoch rieky Kysuca juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1720 kedy bola súčasťou bytčianskeho panstva. Územie dnešnej obce bolo súčasťou siedmich obcí. Po osamostatnení od obce Vysoká nad Kysucou v roku 1895 bol prvým makovským richtárom čadčiansky rodák, …

Maloplošné chránené územia v okrese Čadca

NPR MALÝ POLOM Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 861.000m2. Ochrana zachovalých prirodzených lesných spoločenstiev (jedľových bučín s prímesou smreka) vo vyšších polohách flyšovej oblasti Moravsko-sliezskych Beskýd typických pre vyššie polohy Západných Besk …

Mestské turistické okruhy v okrese Čadca

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

Miestne turistické chodníky v okrese Čadca

MAKOV. Modrý. Makov – Horský hotel Pančava. Modro značený miestny turistický chodník začína v Makove pri štátnej ceste do Bytče. Pokračuje stúpaním po lesnej ceste k horskému hotelu Pančava, kde končí.   MAKOV. Zelený. A4201. Makov, Kopanice – Čemerky. Čas 55 minút. Zeleno značený miestny turistický chodník začína na asfaltovej ceste medzi časťou Kopanice a sedlom Lemešná odbočením zo žlto značeného turistického c …

Mohyly a mohylníky v okrese Čadca

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

TOPlist