Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Čadca

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Žilinského kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  760,6 km2

Počet obyvateľov:  90 208  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,79 ob./km2

Okresné mesto:  Čadca

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a na severovýchode s Poľskom. Krátky úsek na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom. Na juhu hraničí s okresmi Bytča, Žilina a Kysucké Nové Mesto. Na východe hraničí s okresom Námestovo a na juhovýchode s okresom Dolný Kubín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty, Stredné Beskydy a Západné Beskydy. Juhozápad okresu zasahuje celok Javorníky (podcelok Vysoké Javorníky), ktorý patrí do oblasti Slovensko-moravských Karpát. Z oblasti Stredné Beskydy územie okresu zo severovýchodu zasahuje celok Kysucké Beskydy (podcelky Javorský Beskyd a Rača) a celok Oravské Beskydy (podcelok Ošust), z juhovýchodu celok Kysucká vrchovina (podcelky Bystrická brázda a Vojenné). Z oblasti Západné Beskydy územie okresu zo severozápadu zasahuje celok Moravsko-sliezske Beskydy (podcelok Zadné hory) a celok Turzovská vrchovina (podcelky Hornokysucké podolie, Kornická brázda, Predné vrchy a Zadné vrchy), zo severu celok Jablunkovské medzihorie.

Najvyšší bod:  Veľká Rača (1 236,1m), celok Kysucké Beskydy, podcelok Rača.

Najnižší bod:  Hladina rieky Kysuca na výtoku z okresu pri obci Dunajov (373,2m), celok Javorníky, podcelok Nízke Javorníky.

Na území okresu ležia 3 mestá a 20 obcí.

» Zaujímavosti

Múzeá v okrese Čadca

KYSUCKÉ MÚZEUM. Čadca. Múzeum bolo založené v roku 1972 ako okresné, pričom od roku 1974 nesie súčasný názov. V rokoch 1973-1975 realizovalo výskumy ľudového staviteľstva na Kysuciach, v rokoch 1974-1981 komplexný výskum v zátopových obciach Riečnica a Harvelka, v rámci ktorých sa uskutočnil aj rozsiahly zber a nákupy predmetov priamo v teréne, čím sa vytvoril základný zbierkový fond múzea. Najpočetnejšie zbierky múzea pochádzajú z oko …

Náučné chodníky v okrese Čadca

NÁUČNÝ CHODNÍK JAVORNÍKY – DRUŽBA. Samoobslužný, bezpanelový, líniový, obojsmerný, peší, letný aj zimný NCH vybudovaný na hraničnom hrebeni Javorníkov. Hrebeň predstavuje  vzácne územie so zachovanou prírodou a malebnou krajinou, je súčasťou dvoch CHKO /Beskydy (ČR) a Kysuce (SR)/, ktoré na seba na hrebeni nadväzujú. Chodník je jedným z najdlhších v Európe. Je zameraný prírodovedne a historicky /história osídlenia a protifašistického …

Nová Bystrica

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu na brehoch rieky Bystrica v Bystrickej brázde. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla v chotári Starej Bystrice počas valašskej kolonizácie a neskorším osamostatnením. Prvá zmienka o obci je z roku 1635. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1662, kedy sa spomína ako Nová Beszterca. Patrila panstvu Strečno. V roku 1728 v obci bolo už via …

Olešná

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Hornokysuckom podolí na brehoch rieky Kysuca. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o kopaničiarskej obci pochádza z roku 1619 kedy patrila bytčianskemu panstvu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnky: Bazgerka, Kubišovci. Ľudová architektúra. Pamätník.   Prí …

Oščadnica

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Kysuckých Beskydách na brehoch rieky Oščadnica. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Územie obce bolo osídľované v 15.-16.storočí počas valašskej a kopaničiarskej kolonizácie. Obec vznikla z rozptýlených osád v 1.polovici 17.storočia a vtedy bola súčasťou strečnianskeho panstva. Od 2.polovice 17.storočia už patrí budatínskemu panstvu. Prvá zmienka pochádza z roku 16 …

Pamätné tabule v okrese Čadca

ČADCA. Pamätná tabuľa I. Hálka. Na budove nemocnice je osadená pamätná tabuľa českému pokrokovému lekárovi Ivanovi Hálkovi.   RAKOVÁ. Pamätná tabuľa J. Palárika. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľovi Jánovi Palárikovi /1822-1870/ je osadená na mieste bývalého rodného domu č.266.   SKALITÉ. Pamätná tabuľa P. Jilemnického. V osade Dejová pôsobil spisovateľ Peter Jilemnický /1901 …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Čadca

ČADCA. Pamätník SNR. Pamätník Slovenskej národnej rady na počesť slovenských dobrovoľníkov v roku 1848.   ČIERNE. Mramorová mohyla štátov. Na rozhraní troch štátov – Slovenskej, Českej a Poľskej republiky bola v 90.rokoch 20.storočia vybudovaná mramorová mohyla.   ČIERNE. Pamätníky 1. a 2.svetovej vojny. Pri obecnom úrade v obci stoja pamätníky obetiam 1. a 2.svetovej vojny, umučeným a padlým za slobodu. Pamätník je diel …

Pamiatkové územia v okrese Čadca

Nemáme žiadne informácie o pamiatkových územiach v okrese. …

Parky v okrese Čadca

ČADCA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou bol vybudovaný v 18.storočí. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Má lichobežníkový pôdorys. Nachádza sa okolo kostola na Námestí slobody.   OŠČADNICA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou bol vybudovaný v rokoch 1910-1913. Dal ho vybudovať gróf Ballestrem. Park …

Podvysoká

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Hornokysuckom podolí na brehoch rieky Kysuca. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé zmienky o obci pochádzajú z rokov 1625 a 1658. V roku 1658 sa prvý krát uvádza ako samostatná obec. Jej územie bolo predmetom sporu budatínskeho a strečnianskeho panstva, neskôr i bytčianskeho, ku ktorému trvale patrila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍ …

TOPlist