Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Čadca

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Žilinského kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  760,6 km2

Počet obyvateľov:  90 208  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,79 ob./km2

Okresné mesto:  Čadca

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a na severovýchode s Poľskom. Krátky úsek na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom. Na juhu hraničí s okresmi Bytča, Žilina a Kysucké Nové Mesto. Na východe hraničí s okresom Námestovo a na juhovýchode s okresom Dolný Kubín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty, Stredné Beskydy a Západné Beskydy. Juhozápad okresu zasahuje celok Javorníky (podcelok Vysoké Javorníky), ktorý patrí do oblasti Slovensko-moravských Karpát. Z oblasti Stredné Beskydy územie okresu zo severovýchodu zasahuje celok Kysucké Beskydy (podcelky Javorský Beskyd a Rača) a celok Oravské Beskydy (podcelok Ošust), z juhovýchodu celok Kysucká vrchovina (podcelky Bystrická brázda a Vojenné). Z oblasti Západné Beskydy územie okresu zo severozápadu zasahuje celok Moravsko-sliezske Beskydy (podcelok Zadné hory) a celok Turzovská vrchovina (podcelky Hornokysucké podolie, Kornická brázda, Predné vrchy a Zadné vrchy), zo severu celok Jablunkovské medzihorie.

Najvyšší bod:  Veľká Rača (1 236,1m), celok Kysucké Beskydy, podcelok Rača.

Najnižší bod:  Hladina rieky Kysuca na výtoku z okresu pri obci Dunajov (373,2m), celok Javorníky, podcelok Nízke Javorníky.

Na území okresu ležia 3 mestá a 20 obcí.

» Zaujímavosti

Skalité

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu na styku Kysuckých Beskýd a Jablunkovského medzihoria, na brehoch rieky Skaliťanka. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Kopaničiarska obec vznikla počas valašskej kolonizácie v 1.polovici 17.storočia ako súčasť panstva Strečno. Prvá zmienka o obci v urbári panstva Strečno pochádza z roku 1662. V rokoch 1938-1939 bola obec pripojená k Poľsku.   HISTÓRIA …

Skalné útvary v okrese Čadca

Nemáme žiadne informácie o skalných útvaroch v okrese. …

Skanzeny v okrese Čadca

NOVÁ BYSTRICA. Múzeum kysuckej dediny. Skanzen sa od roku 1974 buduje vo Vychylovke v doline Chmúra, ktorá je súčasťou CHKO Kysuce. Jeho jedinečná flóra a fauna spolu s prekrásnou ľudovou architektúrou vytvárajú neopakovateľnú scenériu. Rozloha 40ha. Múzeum v prírode predstavuje regionálnu národopisnú stálu expozíciu Kysúc v prírode, ktorá je jednou z najrozsiahlejších na Slovensku. Usiluje sa o rekonštrukciu sídelnej krajiny a životné …

Sochy a busty v okrese Čadca

ČADCA. Socha svätého Jána Nepomuckého 1. Pamiatkové objekty NKP Kostol s areálom vyhlásené v roku 1990. Neskorobaroková socha svätého Jána Nepomuckého na kamennom podstavci so stĺpom z roku 1773. Stojí v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Bartolomeja na Námestí slobody.   ČADCA. Socha svätého Jána Nepomuckého 2. Pamiatkové objekty NKP Kostol s areálom vyhlásené v roku 1967. Neskorobaroková socha svätého Jána Nepomuckéh …

Šport v okrese Čadca

CAŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stará Bystrica

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Bystrickej brázde na brehoch rieky Bystrica. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o osídlení územia pochádza z roku 1417. Samostatná obec vznikla približne v roku 1585. Písomne je však doložená až v roku 1636. Obec bola založená valašskou kolonizáciou v 1.polovici 17.storočia. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1662. Patrila panstvu Streč …

Staškov

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Hornokysuckom podolí na pravom brehu rieky Kysuca. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla valašskou kolonizáciou v 1.polovici 17.storočia počas kopaničiarskeho osídlenia horných Kysúc. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1640 v zápise sporu o územie obce medzi strečnianskym a budatínskym panstvom, pričom nároky si robilo aj těšínske kniežatstvo. Ďalšia z …

Stravovanie v okrese Čadca

CAS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Svrčinovec

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu južne od Jablunkovského medzihoria na brehoch rieky Čierňanka. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla valašskou kolonizáciou v 17.storočí. Patrila panstvu Budatín. Prvé zmienky o obci pochádzajú z rokov 1635 a 1658. V 17.storočí bola sídlom valašského vojvodu. V rokoch 1938-1939 bola obec pripojená k Poľsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ …

Synagógy v okrese Čadca

ČADCA Budova synagógy z roku 1864.   STARÁ BYSTRICA. Synagóga. …

TOPlist