Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Čadca

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Žilinského kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  760,6 km2

Počet obyvateľov:  90 208  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,79 ob./km2

Okresné mesto:  Čadca

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a na severovýchode s Poľskom. Krátky úsek na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom. Na juhu hraničí s okresmi Bytča, Žilina a Kysucké Nové Mesto. Na východe hraničí s okresom Námestovo a na juhovýchode s okresom Dolný Kubín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty, Stredné Beskydy a Západné Beskydy. Juhozápad okresu zasahuje celok Javorníky (podcelok Vysoké Javorníky), ktorý patrí do oblasti Slovensko-moravských Karpát. Z oblasti Stredné Beskydy územie okresu zo severovýchodu zasahuje celok Kysucké Beskydy (podcelky Javorský Beskyd a Rača) a celok Oravské Beskydy (podcelok Ošust), z juhovýchodu celok Kysucká vrchovina (podcelky Bystrická brázda a Vojenné). Z oblasti Západné Beskydy územie okresu zo severozápadu zasahuje celok Moravsko-sliezske Beskydy (podcelok Zadné hory) a celok Turzovská vrchovina (podcelky Hornokysucké podolie, Kornická brázda, Predné vrchy a Zadné vrchy), zo severu celok Jablunkovské medzihorie.

Najvyšší bod:  Veľká Rača (1 236,1m), celok Kysucké Beskydy, podcelok Rača.

Najnižší bod:  Hladina rieky Kysuca na výtoku z okresu pri obci Dunajov (373,2m), celok Javorníky, podcelok Nízke Javorníky.

Na území okresu ležia 3 mestá a 20 obcí.

» Zaujímavosti

Výrobné stavby v okrese Čadca

NOVÁ BYSTRICA. Drevený mlyn.   STARÁ BYSTRICA. Pece železiarne. V roku 1767 tu bola postavená železiareň. Zanikla koncom 18.storočia. Dodnes sa zachovali tri pece, hámre. …

Vysoká nad Kysucou

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu na rozhraní Javorníkov a Turzovskej vrchoviny, v Hornokysuckom podolí. Leží na brehoch rieky Kysuca juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla valašským a kopaničiarskym osídlením. Samotná obec vznikla vydelením z chotára Turzovky ako súčasť bytčianskeho panstva. Doložená je z roku 1619. Z obce odišlo veľa obyvateľov za prácou do sveta, najmä ako drot …

Významné stromy v okrese Čadca

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Čadca

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Zákopčie

  POLOHA. Obec  leží v južnej časti okresu, rozložená v štyroch dolinách severných svahov Javorníkov. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Kopaničiarska obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1662. Vznikla kopaničiarskym osídľovaním valachmi panstva Budatín, neskôr patrila panstvu Strečno. Je známa salašníctvom a drotárstvom. Po roku 1918 obec zasiahlo veľké vysťahovalectvo do zámoria.   …

Zborov nad Bystricou

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu na styku Kysuckej vrchoviny a Kysuckých Beskýd, na brehoch rieky Bystrica. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla pravdepodobne začiatkom 17.storočia valašskou a kopaničiarskou kolonizáciou v chotári obce Krásno nad Kysucou. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1635. Podľa listín z roku 1662 patrila panstvu Strečno.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. &n …

Zvonice v okrese Čadca

DLHÁ NAD KYSUCOU Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva bola postavená začiatkom 20.storočia. Dvojpodlažná stavba so štvorcovým pôdorysom a dvojpriestorovou dispozíciou. Stojí v osade Gajdošovci 54.   DUNAJOV Zvonica s kaplnkou z konca 19.storočia.   KLUBINA Drevená zvonica z 19.storočia.   MAKOV Zvonica stojí v osade Gregušovci. …

TOPlist