Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Dolný Kubín

Poloha:  Leží v centrálnej časti Žilinského kraja.

Rozloha:  491,8 km2

Počet obyvateľov:  39 496  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  80,28 ob./km2

Okresné mesto:  Dolný Kubín

Hranice územia:  Na severe hraničí s okresom Námestovo, na severovýchode s okresom Tvrdošín, na juhovýchode s okresom Liptovský Mikuláš, na juhu s okresom Ružomberok, na juhozápade  okresom Martin, na západe s okresom Žilina a na severozápade s okresom Čadca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť, Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Juhozápadnú časť územia okresu zasahuje celok Malá Fatra (podcelok Krivánska Fatra) a celok Veľká Fatra (podcelky Lysec a Šípska Fatra), z juhu územie okresu zasahuje celok Chočské vrchy (podcelky Choč, Prosečné a Sielnické vrchy), ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Zo severu zasahuje územie okresu celok Oravská Magura (podcelky Budín, Kubínska hoľa a Paráč), zo severozápadu celok Kysucká vrchovina (podcelok Kysucké bradlá) a centrálnu časť tvorí celok Oravská vrchovina (podcelky Podchočská brázda a Veličnianska kotlina), ktoré patria do oblasti Stredné Beskydy. Juhovýchodnú časť územia okresu zasahuje celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda) a západnú časť celok Skorušinské vrchy (podcelky Kopec a Skorušina), ktoré patria do Podhôľno-magurskej oblasti.

Najvyšší bod:  Veľký Choč (1 611,0m), celok Chočské vrchy, podcelok Choč.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Kraľovany (435,0m), celok Veľká Fatra, podcelok Šípska Fatra.

Na území okresu leží 1 mesto a 23 obcí.

» Zaujímavosti

Bziny

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na ľavom brehu rieky Orava severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1343. V 16.storočí bola obec kolonizovaná valachmi. Do roku 1993 bola obec mestskou časťou Dolného Kubína. Opatrením 235/1993 účinným od 1.7.1993 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ …

Chlebnice

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v kotlinke medzi Oravskou vrchovinou a Skorušinskými vrchmi.  Leží na sútoku Chlebnického a Malatinského potoka východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla pred rokom 1556 na valašskom práve. Z toho roku je aj prvá písomná zmienka o obci. Patrila oravskému panstvu a spravovali ju dediční richtári. Ďalšia zmienka o obci je z roku 1564. V rokoch 1929 a 1932 obec vyhore …

Chránené stromy v okrese Dolný Kubín

BUK PRI KAŠTIELI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Chránený je z vedecko-výskumného, kultúrno-výchovného, estetického, náučného a historického významu. Buk lesný s obvodom kmeňa 377m, výškou 21m, priemerom koruny 16m a vekom 110 rokov. Strom rastie v Dolnom Kubíne, časti Mokraď pri kaštieli.   DUB PRI KAŠTIELI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Chránený je z vedecko-výskumného, kultúrno-vých …

Cintoríny v okrese Dolný Kubín

VELIČNÁ. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Cintorín okolo kostola vznikol v 14.storočí. Pochovávalo sa na ňom v 15.-19.storočí. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Michala, archanjela.   VYŠNÝ KUBÍN. Pohrebisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Žiarové praveké pohrebisko v lokalite Za skalami. Južne pod Tupou skalou sa nachádzalo jedno z naj …

Cyklotrasy v okrese Dolný Kubín

038 Strečno – Varín – Krasňany – Belá – Terchová – Petrová – Zázrivá – Havrania – Hoľa – Oravská Lesná. Dĺžka 68km, prevýšenie 1.048/581m. Červeno značená cyklotrasa začína v Strečne na pravom brehu Váhu pri lávke. Pokračuje do obce Varín a pred obcou Krasňany vychádza na štátnu cestu pred obcou Krasňany. Cez obec mierne stúpa dolinou Varínky cez obce Belá, Nižný a Vyšný Kamenec do Terchovej. Cez osadu Biely potok pokračuje do sed …

Dlhá nad Oravou

POLOHA. Obec leží  v severovýchodnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží  na pravom brehu rieky Orava severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1420. Obec bola poddanskou obcou Oravského hradu a spravovali ju dediční richtári. V roku 1683 bola vyplienená poľsko-litovskými vojskami ale začiatkom 19.storočia už mala viac ako 1.000 obyvateľov. Po 1.svetovej vojne v obci došlo k veľkém …

Dolný Kubín

  POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine, na brehoch rieky Orava.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1314. Ďalej sa spomína v roku 1323. Názov Kubín sa prvýkrát spomína v roku 1325 v listine, ktorou turčiansky konvent potvrdil zmenu majetkov a získanie osady Vyšný Kubín zemepánom z Liptovskej Revúcej. Z toho vyplýva, že v tomto období musel existovať aj Dolný Kubín. Pres …

Dopravné a športové stavby v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN. Kolonádny most. Drevený kolonádny most ponad rieku Orava.     …

Drobná architektúra v okrese Dolný Kubín

LEŠTINY. Kryté schodisko. Pri drevenom kostole v obci sa nachádza kryté vstupné schodisko.   ORAVSKÝ PODZÁMOK. Pranier. Pamiatkový objekt NKP Oravský hrad vyhlásený v roku 1961. Nachádza sa v severozápadnej časti juhovýchodného nádvoria prvého predhradia Oravského hradu. …

Evanjelické kostoly v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN Pseudogotický kostol postavený v rokoch 1893-1894.   ISTEBNÉ Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Drevený kostol. Evanjelický artikulárny kostol v štýle ľudového staviteľstva. Na mieste súčasného kostola, zasväteného svätému Michalovi, stála pôvodne malá kaplnka pochádzajúca z roku 1686. V roku 1730 bola kaplnka rozšírená. Pribudla veža a bo …

TOPlist