Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Obce

Bziny

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na ľavom brehu rieky Orava severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1343. V 16.storočí bola obec kolonizovaná valachmi. Do roku 1993 bola obec mestskou časťou Dolného Kubína. Opatrením 235/1993 účinným od 1.7.1993 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ …

Chlebnice

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v kotlinke medzi Oravskou vrchovinou a Skorušinskými vrchmi.  Leží na sútoku Chlebnického a Malatinského potoka východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla pred rokom 1556 na valašskom práve. Z toho roku je aj prvá písomná zmienka o obci. Patrila oravskému panstvu a spravovali ju dediční richtári. Ďalšia zmienka o obci je z roku 1564. V rokoch 1929 a 1932 obec vyhore …

Dlhá nad Oravou

POLOHA. Obec leží  v severovýchodnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží  na pravom brehu rieky Orava severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1420. Obec bola poddanskou obcou Oravského hradu a spravovali ju dediční richtári. V roku 1683 bola vyplienená poľsko-litovskými vojskami ale začiatkom 19.storočia už mala viac ako 1.000 obyvateľov. Po 1.svetovej vojne v obci došlo k veľkém …

Horná Lehota

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na pravom brehu v meandri, ktorý vytvára rieka Orava, severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1420. Patrila oravskému panstvu. V roku 1587 ju od Thurzovcov dostali do majetku Abattyovci, ktorí tu postavili kaštieľ. Obec v rokoch 1908,1931 a 1936 postihol požiar.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Hrádok.   …

Istebné

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na brehoch riečky Istebnianka západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1272. Ďalšia zmienka pochádza z roku 1316, kedy sa do obce presťahovali zemania z Dovalova.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Na návrší Hrádok je nálezisko bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej a sídlisko, hradisko púchovskej kultúry. …

Jasenová

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Oravskej vrchovine, v Podchočskej brázde. Leží pod severnými svahmi Chočských vrchov južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec bola založená v polovici 14.storočia zemanmi z Liptova. Prvé zmienky o obci sú z rokov 1320 a 1323. V 17.storočí obec dočasne spustla.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príro …

Kraľovany

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu na rozhraní Malej a Veľkej Fatry, v miestach kde sa Orava vlieva do Váhu. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla v polovici 14.storočia. Patrila oravskému panstvu. Prvá písomná zmienka je z roku 1363. Bola to pltnícka a rybárska osada s povinnosťou dodávať ryby na  Oravský hrad. V 17.storočí počas kuruckých vojen dočasne spustla. Od konca 19.storočia v …

Krivá

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na ľavom brehu rieky Orava severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa vyvinula z hradného majera. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1575. V 17.storočí dočasne spustla.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ …

Leštiny

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Oravskej vrchovine pod severnými svahmi Chočských vrchov. Leží na brehoch Leštinského potoka juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec bola založená pred rokom 1361. Prvá nepriama zmienka o obci je z roku 1235. Prvá písomná zmienka je z roku 1325. Od roku 1548 patrila Zmeškalovcom. Od roku 1681 sa v obci nachádza tzv. artikulárne miesto, drevený kostol.   HIST …

Malatiná

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu pod severnými svahmi Chočských vrchov v eróznej kotlinke potoka Sestrč. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla začiatkom 14.storočia a patrila k Liptovskému hradu. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1313. V 2.polovici 17.storočia dočasne spustla. V roku 1865 bola v obci otvorená baňa na železnú rudu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V blízkosti obce s …

» Kategórie

TOPlist