Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Horná Lehota

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na pravom brehu v meandri, ktorý vytvára rieka Orava, severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1420. Patrila oravskému panstvu. V roku 1587 ju od Thurzovcov dostali do majetku Abattyovci, ktorí tu postavili kaštieľ. Obec v rokoch 1908,1931 a 1936 postihol požiar.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Hrádok.   …

Hradiská v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN. Tŕniny. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Výšinné hradisko Tŕniny z obdobia laténu, púchovskej kultúry. Nachádza sa v časti Veľký Bysterec na kóte 788,0m.   ISTEBNÉ. Hrádok. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrádok z obdobia halštatu sa nachádza na kóte 517,0m. Osídlenie v stredoveku i novoveku.   SEDLIACKA DUBOVÁ. Ohradza. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Pravek …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Dolný Kubín

ORAVSKÝ HRAD Zachovalý rozsiahly hrad s areálom, jeden z najmalebnejších hradov na Slovensku, sa týči na strmom vápencovom brale priamo nad obcou Oravský Podzámok vo výške 112m nad hladinou rieky Orava. Oravský hrad, kedysi sídlo Oravskej župy, vznikol v 13.storočí na mieste staršieho osídlenia pochádzajúceho asi z rozhrania letopočtov. Dejiny osídlenia odkryl archeologický výskum, ktorý doložil aj zvyšky veľkomoravského sídliska s hrá …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN. Súbor hrobov. Národná kultúrna pamiatka Súbor hrobov vyhlásená v roku 1973. Nachádza sa v strede mestského cintorína. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hrob s pomníkom. Hrob s modernistickým pomníkom básnika P. O. Hviezdoslava /1849-1921/ je z obdobia po roku 1921 umiestnený na mestskom cintoríne. Upravovaný bol v rokoch 1966 a 1979. Autorom je Fraňo Štefunko. Hrob s pomníkom. Hrob s pomníkom spisovateľa J. Mat …

Istebné

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na brehoch riečky Istebnianka západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1272. Ďalšia zmienka pochádza z roku 1316, kedy sa do obce presťahovali zemania z Dovalova.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Na návrší Hrádok je nálezisko bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej a sídlisko, hradisko púchovskej kultúry. …

Jasenová

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Oravskej vrchovine, v Podchočskej brázde. Leží pod severnými svahmi Chočských vrchov južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec bola založená v polovici 14.storočia zemanmi z Liptova. Prvé zmienky o obci sú z rokov 1320 a 1323. V 17.storočí obec dočasne spustla.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príro …

Kalvárie v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Dolný Kubín

BZINY. Kaplnka neskorobaroková. Neskorobaroková kaplnka.   DLHÁ NAD ORAVOU. Kaplnky prícestné. Prícestné kaplnky z konca 18.storočia.   DOLNÝ KUBÍN. Srňacie.   DOLNÝ KUBÍN. Svätý Vendelín.   CHLEBNICE. Kaplnka svätého Vendelína. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická Kaplnka svätého Vendelína bola postavená začiatkom 19.storočia. Prízemná stavba má štvorcový pôdorys a centrálnu disp …

Kaštiele v okrese Dolný Kubín

DLHÁ NAD ORAVOU. Kúrie rodiny Dlholúckych. Neskorobaroková a klasicistická kúria rodiny Dlholúckych.   DOLNÝ KUBÍN. Kaštieľ v Kňažej. Barokový kaštieľ bol prestavaný v rokoch 1939-1940. Nachádza sa v časti Kňažia.   DOLNÝ KUBÍN. Kaštieľ v Malom Bysterci. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Pôvodne renesančná stavba z 1.polovice 16.storočia. Empírovo upravená bola v 30.rokoch 19.storočia. Kaštieľ m …

Kraľovany

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu na rozhraní Malej a Veľkej Fatry, v miestach kde sa Orava vlieva do Váhu. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla v polovici 14.storočia. Patrila oravskému panstvu. Prvá písomná zmienka je z roku 1363. Bola to pltnícka a rybárska osada s povinnosťou dodávať ryby na  Oravský hrad. V 17.storočí počas kuruckých vojen dočasne spustla. Od konca 19.storočia v …

TOPlist