Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Krivá

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na ľavom brehu rieky Orava severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa vyvinula z hradného majera. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1575. V 17.storočí dočasne spustla.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ …

Kríže v okrese Dolný Kubín

PRIBIŠ. Kamenný kríž. Kamenný kríž z roku 1808 stojí pri ceste smerom na Pucov.   PUCOV Na cintoríne sú kamenné a liatinové kríže z prelomu 19. a 20.storočia. …

Leštiny

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Oravskej vrchovine pod severnými svahmi Chočských vrchov. Leží na brehoch Leštinského potoka juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec bola založená pred rokom 1361. Prvá nepriama zmienka o obci je z roku 1235. Prvá písomná zmienka je z roku 1325. Od roku 1548 patrila Zmeškalovcom. Od roku 1681 sa v obci nachádza tzv. artikulárne miesto, drevený kostol.   HIST …

Ľudová architektúra v okrese Dolný Kubín

DLHÁ NAD ORAVOU   Súbor sýpok. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Na dolnom južnom konci obce pod Žiarom sa nachádzajú zachované objekty starých drevených zrubových sýpok z 2.polovice 19.storočia. Prízemné stavby s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Niektoré boli premiestnené do Skanzenu oravskej dediny v Brestovej. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Sýpka 1. Sýpka 2. Fyzický zánik. …

Malatiná

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu pod severnými svahmi Chočských vrchov v eróznej kotlinke potoka Sestrč. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla začiatkom 14.storočia a patrila k Liptovskému hradu. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1313. V 2.polovici 17.storočia dočasne spustla. V roku 1865 bola v obci otvorená baňa na železnú rudu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V blízkosti obce s …

Medzibrodie nad Oravou

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na ľavom brehu rieky Orava severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1408. V 2.polovici 17.storočia dočasne spustla. V roku 1913 postihla obec povodeň a po nej bola vybudovaná na opačnom brehu rieky Orava.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. …

Mohyly a mohylníky v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Dolný Kubín

ORAVSKÉ MÚZEUM P. O. HVIEZDOSLAVA Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava vzniklo v roku 1980 zlúčením Oravského múzea v Oravskom Podzámku a Literárneho múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Jeho pôvodný názov bol Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, pričom dnešný názov nesie od roku 1983. Múzeum dokumentuje prírodné pomery a spoločenský vývin celého regiónu Oravy. Súčasťou zbierok múzea je aj historický knižný fond Čaplovič …

Oravská Poruba

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na ľavom brehu rieky Orava juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1350, kedy sa spomína pod názvom Jablon. Osídlili ju obyvatelia z Veličnej.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   …

Oravský Podzámok

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na brehoch rieky Orava v Oravskej vrchovine. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Vznik obce je nerozlučne spätý s existenciou Oravského hradu. Hrad sa spomína už v polovici 13.storočia ale obec v podhradí vznikla pravdepodobne neskôr. Prvá zmienka o hrade je z roku 1267. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1559. Vyvinula sa v 2.polovici 16.sto …

TOPlist