Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Sedliacka Dubová

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na pravom brehu rieky Orava severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1397, kedy ako poddanská obec patrila oravskému panstvu a spravovali ju dediční richtári. V roku 1683 bola počas kuruckých vojen vyplienená. Po obnove ju v roku 1808 zničila povodeň. Počas 2.svetovej vojny v roku 1945 v okolí obce prebieha …

Sídliská v okrese Dolný Kubín

VELIČNÁ. Skalice. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Výšinné sídlisko z obdobia praveku a doby bronzovej sa nachádza južne od obce na kóte 570,0m. …

Skanzeny v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o skanzenoch v okrese. …

Sochy a busty v okrese Dolný Kubín

DLHÁ NAD ORAVOU. Súsošie korunovania Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo v ľudovom charaktere z roku 1894. Upravované bolo v 90.rokoch 20.storočia. Autorom je A. V. Belopotocký. Nachádza sa v strede obce oproti domu č.43. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier s podstavcom a reliéfom. Pilier s podstavcom a reliéfom svätého Jána Nepomuckého. Súsošie. Súsošie korunovania Pa …

Synagógy v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Veličná

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na pravom brehu rieky Orava západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1272. Kedy sa spomína ako Magna Villa. Za čias kráľa Žigmunda dostala právo obchodu s poľskou soľou. V roku 1452 bola poddanským mestečkom a strediskom kolonizácie dolnej Oravy a miestneho trhu. V 16.storočí sa stala centrom protestanto …

Vojenské stavby v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Výrobné stavby v okrese Dolný Kubín

KRIVÁ. Drevený mlyn. Zreštaurovaná budova mlyna postavená v roku 1898. Technická pamiatka. …

Vyšný Kubín

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Oravskej vrchovine pod severnými svahmi CHočských vrchov. Leží na sútoku Jasenovského a Leštinského potoka južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1325. Od roku 1355 bola zemianskou dedinou a majetkom zemana.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Výšinné hradisko Tupá a Ostrá skala (viac v časti Hradiská v okrese Dolný Kubín). Žiarové pohrebi …

Žaškov

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu na rozhraní Oravskej vrchoviny a Veľkej Fatry v Podchočskej brázde. Leží na brehoch Žaškovského potoka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1380. Obec je doložená z polovice 14.storočia. Patrila oravskému panstvu a do 2.polovice 18.storočia ju spravovali dediční richtári. V 2.polovici 17.storočia bola počas stavovských povst …

TOPlist