Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Dolný Kubín

VELIČNÁ. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Cintorín okolo kostola vznikol v 14.storočí. Pochovávalo sa na ňom v 15.-19.storočí. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Michala, archanjela.   VYŠNÝ KUBÍN. Pohrebisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Žiarové praveké pohrebisko v lokalite Za skalami. Južne pod Tupou skalou sa nachádzalo jedno z naj …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN. Súbor hrobov. Národná kultúrna pamiatka Súbor hrobov vyhlásená v roku 1973. Nachádza sa v strede mestského cintorína. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hrob s pomníkom. Hrob s modernistickým pomníkom básnika P. O. Hviezdoslava /1849-1921/ je z obdobia po roku 1921 umiestnený na mestskom cintoríne. Upravovaný bol v rokoch 1966 a 1979. Autorom je Fraňo Štefunko. Hrob s pomníkom. Hrob s pomníkom spisovateľa J. Mat …

Kríže v okrese Dolný Kubín

PRIBIŠ. Kamenný kríž. Kamenný kríž z roku 1808 stojí pri ceste smerom na Pucov.   PUCOV Na cintoríne sú kamenné a liatinové kríže z prelomu 19. a 20.storočia. …

Mohyly a mohylníky v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN. Pamätná tabuľa A. Halašu. Pamiatkový objekt NKP Ľudový dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1973. Pamätná tabuľa etnografa A. Halašu /1852-1913/ je od roku 1967 osadená na jeho rodnom dome v mestskej časti Záskalie na ulici Záskalická 55. Jej autorom je S. Bíroš.   DOLNÝ KUBÍN. Pamätná tabuľa P. O. Hviezdoslava. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľa …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN. Pamätné miesto A. Radlinského. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Pamätné miesto s pamätnou tabuľou národnému dejateľovi a jazykovedcovi Andrejovi Radlinskému /1817-1879/ od roku 1967 osadenou na budove Elkop, ktorá stojí na mieste jeho rodného domu na ulici Radlinského 10. Autorom je S. Bíroš.   DOLNÝ KUBÍN. Pamätník J. Matúšku 1. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Plastika Nápis na k …

Sochy a busty v okrese Dolný Kubín

DLHÁ NAD ORAVOU. Súsošie korunovania Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo v ľudovom charaktere z roku 1894. Upravované bolo v 90.rokoch 20.storočia. Autorom je A. V. Belopotocký. Nachádza sa v strede obce oproti domu č.43. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier s podstavcom a reliéfom. Pilier s podstavcom a reliéfom svätého Jána Nepomuckého. Súsošie. Súsošie korunovania Pa …

TOPlist