Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sakrálne Stavby

Evanjelické kostoly v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN Pseudogotický kostol postavený v rokoch 1893-1894.   ISTEBNÉ Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Drevený kostol. Evanjelický artikulárny kostol v štýle ľudového staviteľstva. Na mieste súčasného kostola, zasväteného svätému Michalovi, stála pôvodne malá kaplnka pochádzajúca z roku 1686. V roku 1730 bola kaplnka rozšírená. Pribudla veža a bo …

Kalvárie v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Dolný Kubín

BZINY. Kaplnka neskorobaroková. Neskorobaroková kaplnka.   DLHÁ NAD ORAVOU. Kaplnky prícestné. Prícestné kaplnky z konca 18.storočia.   DOLNÝ KUBÍN. Srňacie.   DOLNÝ KUBÍN. Svätý Vendelín.   CHLEBNICE. Kaplnka svätého Vendelína. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická Kaplnka svätého Vendelína bola postavená začiatkom 19.storočia. Prízemná stavba má štvorcový pôdorys a centrálnu disp …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Dolný Kubín

BZINY. Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický rímsko-katolícky Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie bol postavený v rokoch 1805-1811. Upravovaný bol v roku 1957. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Stojí v strede obce.   DLHÁ NAD ORAVOU. Kostol svätého Ladislava. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 19 …

Synagógy v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Zvonice v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Drevená rámová a murovaná baroková zvonica z konca 18.storočia. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Stojí v časti Záskalie na severnej strane ulice Záskalická.   HORNÁ LEHOTA Evanjelická zvonica.   ISTEBNÉ Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 2009. Samostatne stojac …

TOPlist