Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Dolný Kubín

Poloha:  Leží v centrálnej časti Žilinského kraja.

Rozloha:  491,8 km2

Počet obyvateľov:  39 496  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  80,28 ob./km2

Okresné mesto:  Dolný Kubín

Hranice územia:  Na severe hraničí s okresom Námestovo, na severovýchode s okresom Tvrdošín, na juhovýchode s okresom Liptovský Mikuláš, na juhu s okresom Ružomberok, na juhozápade  okresom Martin, na západe s okresom Žilina a na severozápade s okresom Čadca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť, Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Juhozápadnú časť územia okresu zasahuje celok Malá Fatra (podcelok Krivánska Fatra) a celok Veľká Fatra (podcelky Lysec a Šípska Fatra), z juhu územie okresu zasahuje celok Chočské vrchy (podcelky Choč, Prosečné a Sielnické vrchy), ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Zo severu zasahuje územie okresu celok Oravská Magura (podcelky Budín, Kubínska hoľa a Paráč), zo severozápadu celok Kysucká vrchovina (podcelok Kysucké bradlá) a centrálnu časť tvorí celok Oravská vrchovina (podcelky Podchočská brázda a Veličnianska kotlina), ktoré patria do oblasti Stredné Beskydy. Juhovýchodnú časť územia okresu zasahuje celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda) a západnú časť celok Skorušinské vrchy (podcelky Kopec a Skorušina), ktoré patria do Podhôľno-magurskej oblasti.

Najvyšší bod:  Veľký Choč (1 611,0m), celok Chočské vrchy, podcelok Choč.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Kraľovany (435,0m), celok Veľká Fatra, podcelok Šípska Fatra.

Na území okresu leží 1 mesto a 23 obcí.

» Zaujímavosti

Galérie v okrese Dolný Kubín

ORAVSKÁ GALÉRIA. Dolný Kubín. Vznik Oravskej galérie v Dolnom Kubíne podmienila v roku 1965 výrazná výtvarná kultúra oravského regiónu splynutím profesionálneho umenia s ľudovým výtvarným prejavom. Administratívnym a výstavným centrom Oravskej galérie je Župný dom z konca 17.storočia, ktorý sa nachádza v Dolnom Kubíne na Hviezdoslavovom námestí. V roku 1994 bola ukončená jeho rozsiahla generálna rekonštrukcia, ktorou galéria získala 1. …

Historické budovy v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN. Knižnica. Biblioteca Caploviciana. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Budova Čaplovičovej knižnice bola postavená v roku 1839. Upravovaná bola v rokoch 1905-1911. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Július Sándy, staviteľom Ján Króner. Solitér stojí na západnej strane Hviezdoslavovho námestia 7. Nachádza sa v nej Literárne múzeum P. O. Hvi …

Horná Lehota

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na pravom brehu v meandri, ktorý vytvára rieka Orava, severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1420. Patrila oravskému panstvu. V roku 1587 ju od Thurzovcov dostali do majetku Abattyovci, ktorí tu postavili kaštieľ. Obec v rokoch 1908,1931 a 1936 postihol požiar.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Hrádok.   …

Hradiská v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN. Tŕniny. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Výšinné hradisko Tŕniny z obdobia laténu, púchovskej kultúry. Nachádza sa v časti Veľký Bysterec na kóte 788,0m.   ISTEBNÉ. Hrádok. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrádok z obdobia halštatu sa nachádza na kóte 517,0m. Osídlenie v stredoveku i novoveku.   SEDLIACKA DUBOVÁ. Ohradza. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Pravek …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Dolný Kubín

ORAVSKÝ HRAD Zachovalý rozsiahly hrad s areálom, jeden z najmalebnejších hradov na Slovensku, sa týči na strmom vápencovom brale priamo nad obcou Oravský Podzámok vo výške 112m nad hladinou rieky Orava. Oravský hrad, kedysi sídlo Oravskej župy, vznikol v 13.storočí na mieste staršieho osídlenia pochádzajúceho asi z rozhrania letopočtov. Dejiny osídlenia odkryl archeologický výskum, ktorý doložil aj zvyšky veľkomoravského sídliska s hrá …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN. Súbor hrobov. Národná kultúrna pamiatka Súbor hrobov vyhlásená v roku 1973. Nachádza sa v strede mestského cintorína. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hrob s pomníkom. Hrob s modernistickým pomníkom básnika P. O. Hviezdoslava /1849-1921/ je z obdobia po roku 1921 umiestnený na mestskom cintoríne. Upravovaný bol v rokoch 1966 a 1979. Autorom je Fraňo Štefunko. Hrob s pomníkom. Hrob s pomníkom spisovateľa J. Mat …

Istebné

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na brehoch riečky Istebnianka západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1272. Ďalšia zmienka pochádza z roku 1316, kedy sa do obce presťahovali zemania z Dovalova.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Na návrší Hrádok je nálezisko bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej a sídlisko, hradisko púchovskej kultúry. …

Jasenová

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Oravskej vrchovine, v Podchočskej brázde. Leží pod severnými svahmi Chočských vrchov južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec bola založená v polovici 14.storočia zemanmi z Liptova. Prvé zmienky o obci sú z rokov 1320 a 1323. V 17.storočí obec dočasne spustla.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príro …

Jaskyne v okrese Dolný Kubín

BIELY DYCH Jaskyňa s dĺžkou 150m a hĺbkou 25m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v katastri obce Kraľovany.   BRLOH NAD VÁPENICOU Jaskyňa s dĺžkou 4m s čiastočne zavaleným vchodom. Nachádza sa v pohorí Malá Fatra, v Krivánskej Fatre, v Osnici v nadmorskej výške 735m v katastri obce Párnica.   BRODŇANSKÉHO JASKYŇA Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v n …

Kalvárie v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

TOPlist