Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Dolný Kubín

Poloha:  Leží v centrálnej časti Žilinského kraja.

Rozloha:  491,8 km2

Počet obyvateľov:  39 496  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  80,28 ob./km2

Okresné mesto:  Dolný Kubín

Hranice územia:  Na severe hraničí s okresom Námestovo, na severovýchode s okresom Tvrdošín, na juhovýchode s okresom Liptovský Mikuláš, na juhu s okresom Ružomberok, na juhozápade  okresom Martin, na západe s okresom Žilina a na severozápade s okresom Čadca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť, Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Juhozápadnú časť územia okresu zasahuje celok Malá Fatra (podcelok Krivánska Fatra) a celok Veľká Fatra (podcelky Lysec a Šípska Fatra), z juhu územie okresu zasahuje celok Chočské vrchy (podcelky Choč, Prosečné a Sielnické vrchy), ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Zo severu zasahuje územie okresu celok Oravská Magura (podcelky Budín, Kubínska hoľa a Paráč), zo severozápadu celok Kysucká vrchovina (podcelok Kysucké bradlá) a centrálnu časť tvorí celok Oravská vrchovina (podcelky Podchočská brázda a Veličnianska kotlina), ktoré patria do oblasti Stredné Beskydy. Juhovýchodnú časť územia okresu zasahuje celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda) a západnú časť celok Skorušinské vrchy (podcelky Kopec a Skorušina), ktoré patria do Podhôľno-magurskej oblasti.

Najvyšší bod:  Veľký Choč (1 611,0m), celok Chočské vrchy, podcelok Choč.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Kraľovany (435,0m), celok Veľká Fatra, podcelok Šípska Fatra.

Na území okresu leží 1 mesto a 23 obcí.

» Zaujímavosti

Kaplnky v okrese Dolný Kubín

BZINY. Kaplnka neskorobaroková. Neskorobaroková kaplnka.   DLHÁ NAD ORAVOU. Kaplnky prícestné. Prícestné kaplnky z konca 18.storočia.   DOLNÝ KUBÍN. Srňacie.   DOLNÝ KUBÍN. Svätý Vendelín.   CHLEBNICE. Kaplnka svätého Vendelína. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická Kaplnka svätého Vendelína bola postavená začiatkom 19.storočia. Prízemná stavba má štvorcový pôdorys a centrálnu disp …

Kaštiele v okrese Dolný Kubín

DLHÁ NAD ORAVOU. Kúrie rodiny Dlholúckych. Neskorobaroková a klasicistická kúria rodiny Dlholúckych.   DOLNÝ KUBÍN. Kaštieľ v Kňažej. Barokový kaštieľ bol prestavaný v rokoch 1939-1940. Nachádza sa v časti Kňažia.   DOLNÝ KUBÍN. Kaštieľ v Malom Bysterci. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Pôvodne renesančná stavba z 1.polovice 16.storočia. Empírovo upravená bola v 30.rokoch 19.storočia. Kaštieľ m …

Kraľovany

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu na rozhraní Malej a Veľkej Fatry, v miestach kde sa Orava vlieva do Váhu. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla v polovici 14.storočia. Patrila oravskému panstvu. Prvá písomná zmienka je z roku 1363. Bola to pltnícka a rybárska osada s povinnosťou dodávať ryby na  Oravský hrad. V 17.storočí počas kuruckých vojen dočasne spustla. Od konca 19.storočia v …

Krivá

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na ľavom brehu rieky Orava severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa vyvinula z hradného majera. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1575. V 17.storočí dočasne spustla.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ …

Kríže v okrese Dolný Kubín

PRIBIŠ. Kamenný kríž. Kamenný kríž z roku 1808 stojí pri ceste smerom na Pucov.   PUCOV Na cintoríne sú kamenné a liatinové kríže z prelomu 19. a 20.storočia. …

Kúpele v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Leštiny

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Oravskej vrchovine pod severnými svahmi Chočských vrchov. Leží na brehoch Leštinského potoka juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec bola založená pred rokom 1361. Prvá nepriama zmienka o obci je z roku 1235. Prvá písomná zmienka je z roku 1325. Od roku 1548 patrila Zmeškalovcom. Od roku 1681 sa v obci nachádza tzv. artikulárne miesto, drevený kostol.   HIST …

Ľudová architektúra v okrese Dolný Kubín

DLHÁ NAD ORAVOU   Súbor sýpok. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Na dolnom južnom konci obce pod Žiarom sa nachádzajú zachované objekty starých drevených zrubových sýpok z 2.polovice 19.storočia. Prízemné stavby s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Niektoré boli premiestnené do Skanzenu oravskej dediny v Brestovej. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Sýpka 1. Sýpka 2. Fyzický zánik. …

Malatiná

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu pod severnými svahmi Chočských vrchov v eróznej kotlinke potoka Sestrč. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla začiatkom 14.storočia a patrila k Liptovskému hradu. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1313. V 2.polovici 17.storočia dočasne spustla. V roku 1865 bola v obci otvorená baňa na železnú rudu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V blízkosti obce s …

Maloplošné chránené územia v okrese Dolný Kubín

NPR CHOČ Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha 14.280.500m2. Ochrana významnej vrcholovej skupiny Chočských vrchov s osobitnými geologickými, geomorfologickými, botanickými, zoologickými a kraji …

TOPlist