Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Dolný Kubín

Poloha:  Leží v centrálnej časti Žilinského kraja.

Rozloha:  491,8 km2

Počet obyvateľov:  39 496  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  80,28 ob./km2

Okresné mesto:  Dolný Kubín

Hranice územia:  Na severe hraničí s okresom Námestovo, na severovýchode s okresom Tvrdošín, na juhovýchode s okresom Liptovský Mikuláš, na juhu s okresom Ružomberok, na juhozápade  okresom Martin, na západe s okresom Žilina a na severozápade s okresom Čadca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť, Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Juhozápadnú časť územia okresu zasahuje celok Malá Fatra (podcelok Krivánska Fatra) a celok Veľká Fatra (podcelky Lysec a Šípska Fatra), z juhu územie okresu zasahuje celok Chočské vrchy (podcelky Choč, Prosečné a Sielnické vrchy), ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Zo severu zasahuje územie okresu celok Oravská Magura (podcelky Budín, Kubínska hoľa a Paráč), zo severozápadu celok Kysucká vrchovina (podcelok Kysucké bradlá) a centrálnu časť tvorí celok Oravská vrchovina (podcelky Podchočská brázda a Veličnianska kotlina), ktoré patria do oblasti Stredné Beskydy. Juhovýchodnú časť územia okresu zasahuje celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda) a západnú časť celok Skorušinské vrchy (podcelky Kopec a Skorušina), ktoré patria do Podhôľno-magurskej oblasti.

Najvyšší bod:  Veľký Choč (1 611,0m), celok Chočské vrchy, podcelok Choč.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Kraľovany (435,0m), celok Veľká Fatra, podcelok Šípska Fatra.

Na území okresu leží 1 mesto a 23 obcí.

» Zaujímavosti

Medzibrodie nad Oravou

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na ľavom brehu rieky Orava severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1408. V 2.polovici 17.storočia dočasne spustla. V roku 1913 postihla obec povodeň a po nej bola vybudovaná na opačnom brehu rieky Orava.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. …

Mestské turistické okruhy v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

Miestne turistické chodníky v okrese Dolný Kubín

2758M Oravský Podzámok, stanica - Oravský Podzámok. Dĺžka 0,6km, čas 15 minút. Modro značený miestny turistický chodník tvorí spojnicu medzi železničnou stanicou a modro značeným turistickým chodníkom /2751/, ktorý prechádza severným okrajom obce. …

Mohyly a mohylníky v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Dolný Kubín

ORAVSKÉ MÚZEUM P. O. HVIEZDOSLAVA Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava vzniklo v roku 1980 zlúčením Oravského múzea v Oravskom Podzámku a Literárneho múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Jeho pôvodný názov bol Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, pričom dnešný názov nesie od roku 1983. Múzeum dokumentuje prírodné pomery a spoločenský vývin celého regiónu Oravy. Súčasťou zbierok múzea je aj historický knižný fond Čaplovič …

Náučné chodníky v okrese Dolný Kubín

NÁUČNÝ CHODNÍK V ZÁCHRANNEJ A REHABILITAČNEJ STANICI V ZÁZRIVEJ NCH sa nachádza v Národnom parku Malá Fatra. Východisko chodníka je pri záchrannej a rehabilitačnej stanici, Dolina 61. Chodník pokračuje okolo kaplnky smerom vľavo a stúpa rovno okolo infopanela č.1, kde sú aj lavičky na oddych. Pokračuje v smere smerových šípok. Prechádza postupne okolo infopanelov č.2 a 3, za nimi odbočuje vľavo a z cesty už vidno ďalší infopanel. Niž …

Oravská Poruba

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na ľavom brehu rieky Orava juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1350, kedy sa spomína pod názvom Jablon. Osídlili ju obyvatelia z Veličnej.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   …

Oravský Podzámok

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na brehoch rieky Orava v Oravskej vrchovine. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Vznik obce je nerozlučne spätý s existenciou Oravského hradu. Hrad sa spomína už v polovici 13.storočia ale obec v podhradí vznikla pravdepodobne neskôr. Prvá zmienka o hrade je z roku 1267. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1559. Vyvinula sa v 2.polovici 16.sto …

Osádka

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu pod severnými svahmi Chočských vrchov. Leží na brehoch Leštinského potoka juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1381.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Pamätné tabule v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN. Pamätná tabuľa A. Halašu. Pamiatkový objekt NKP Ľudový dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1973. Pamätná tabuľa etnografa A. Halašu /1852-1913/ je od roku 1967 osadená na jeho rodnom dome v mestskej časti Záskalie na ulici Záskalická 55. Jej autorom je S. Bíroš.   DOLNÝ KUBÍN. Pamätná tabuľa P. O. Hviezdoslava. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľa …

TOPlist