Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Dolný Kubín

Poloha:  Leží v centrálnej časti Žilinského kraja.

Rozloha:  491,8 km2

Počet obyvateľov:  39 496  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  80,28 ob./km2

Okresné mesto:  Dolný Kubín

Hranice územia:  Na severe hraničí s okresom Námestovo, na severovýchode s okresom Tvrdošín, na juhovýchode s okresom Liptovský Mikuláš, na juhu s okresom Ružomberok, na juhozápade  okresom Martin, na západe s okresom Žilina a na severozápade s okresom Čadca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť, Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Juhozápadnú časť územia okresu zasahuje celok Malá Fatra (podcelok Krivánska Fatra) a celok Veľká Fatra (podcelky Lysec a Šípska Fatra), z juhu územie okresu zasahuje celok Chočské vrchy (podcelky Choč, Prosečné a Sielnické vrchy), ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Zo severu zasahuje územie okresu celok Oravská Magura (podcelky Budín, Kubínska hoľa a Paráč), zo severozápadu celok Kysucká vrchovina (podcelok Kysucké bradlá) a centrálnu časť tvorí celok Oravská vrchovina (podcelky Podchočská brázda a Veličnianska kotlina), ktoré patria do oblasti Stredné Beskydy. Juhovýchodnú časť územia okresu zasahuje celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda) a západnú časť celok Skorušinské vrchy (podcelky Kopec a Skorušina), ktoré patria do Podhôľno-magurskej oblasti.

Najvyšší bod:  Veľký Choč (1 611,0m), celok Chočské vrchy, podcelok Choč.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Kraľovany (435,0m), celok Veľká Fatra, podcelok Šípska Fatra.

Na území okresu leží 1 mesto a 23 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN. Pamätné miesto A. Radlinského. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Pamätné miesto s pamätnou tabuľou národnému dejateľovi a jazykovedcovi Andrejovi Radlinskému /1817-1879/ od roku 1967 osadenou na budove Elkop, ktorá stojí na mieste jeho rodného domu na ulici Radlinského 10. Autorom je S. Bíroš.   DOLNÝ KUBÍN. Pamätník J. Matúšku 1. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Plastika Nápis na k …

Pamiatkové územia v okrese Dolný Kubín

PAMIATKOVÁ ZÓNA ORAVSKÝ PODZÁMOK Územie obce bolo 3.7.1995 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. …

Parky v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN. Mokraď. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou bol založený v 2.polovici 19.storočia. Rozprestiera sa pri Abaffyovskom kaštieli z prelomu 16. a 17.storočia v časti Mokraď.   ISTEBNÉ Park pri Csillaghyovskom kaštieli.   VYŠNÝ KUBÍN. Park pri kaštieli A. Kubínyiho. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Prírodno-krajinársky park …

Párnica

POLOHA. Obec leží v v centrálnej časti okresu na rozhraní Malej Fatry a Oravskej vrchoviny. Leží na pravom brehu rieky Orava západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1420. V 17.storočí bola vyplienená. V rokoch 1769-1772 bola cez obec vybudovaná cesta do Kraľovian.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Dolný Kubín

Územie okresu zasahuje zo severu Oravská Magura /Budín, Kubínska hoľa a Paráč/ a zo severozápadu Kysucká vrchovina /Kysucké bradlá/. Centrálnu časť tvorí Oravská vrchovina /Podchočská brázda a Veličnianska kotlina/. Juhozápadnú časť územia tvoria pohoria Malá Fatra /Krivánska Fatra/ a Veľká Fatra /Šípska Fatra/. Z juhu územie okresu zasahujú Chočské vrchy /Choč, Prosečné a Sielnické vrchy/ a z juhovýchodu Podtatranská brázda /Zuberecká …

Pokryváč

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1583. Bola založená na valašskom práve. Patrila oravskému panstvu a spravovali ju dediční richtári. V roku 1933 vyhorela takmer celá obec. Počas SNP v okolí obce pôsobili silné partizánske skupiny.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VI …

Predajne v okrese Dolný Kubín

DKP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Pribiš

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine na brehoch riečky Pribiš. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1567. Vznikla v 16.storočí na valašskom práve. Patrila oravskému panstvu a spravovali ju dediční richtári.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turist …

Prirodzené vodné plochy v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Pucov

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na brehoch riečky Pucov východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1550. Vznikla v polovici 16.storočia na valašskom práve. Patrila oravskému panstvu a spravovali ju dediční richtári. V 17.storočí počas kuruckých vojen dočasne spustla.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ. …

TOPlist