Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Dolný Kubín

Poloha:  Leží v centrálnej časti Žilinského kraja.

Rozloha:  491,8 km2

Počet obyvateľov:  39 496  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  80,28 ob./km2

Okresné mesto:  Dolný Kubín

Hranice územia:  Na severe hraničí s okresom Námestovo, na severovýchode s okresom Tvrdošín, na juhovýchode s okresom Liptovský Mikuláš, na juhu s okresom Ružomberok, na juhozápade  okresom Martin, na západe s okresom Žilina a na severozápade s okresom Čadca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť, Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Juhozápadnú časť územia okresu zasahuje celok Malá Fatra (podcelok Krivánska Fatra) a celok Veľká Fatra (podcelky Lysec a Šípska Fatra), z juhu územie okresu zasahuje celok Chočské vrchy (podcelky Choč, Prosečné a Sielnické vrchy), ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Zo severu zasahuje územie okresu celok Oravská Magura (podcelky Budín, Kubínska hoľa a Paráč), zo severozápadu celok Kysucká vrchovina (podcelok Kysucké bradlá) a centrálnu časť tvorí celok Oravská vrchovina (podcelky Podchočská brázda a Veličnianska kotlina), ktoré patria do oblasti Stredné Beskydy. Juhovýchodnú časť územia okresu zasahuje celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda) a západnú časť celok Skorušinské vrchy (podcelky Kopec a Skorušina), ktoré patria do Podhôľno-magurskej oblasti.

Najvyšší bod:  Veľký Choč (1 611,0m), celok Chočské vrchy, podcelok Choč.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Kraľovany (435,0m), celok Veľká Fatra, podcelok Šípska Fatra.

Na území okresu leží 1 mesto a 23 obcí.

» Zaujímavosti

Stravovanie v okrese Dolný Kubín

DKS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Synagógy v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Turistické chodníky v okrese Dolný Kubín

0802 - E3 0802a: Kľak – Rázcestie pod Kľakom – Ostrá skala – Sedlo Vrícke – Sedlo Úplaz - Sedlo pod Hnilickou Kýčerou – Hnilická Kýčera – Sedlo za Usypanou skalou – Sedlo Mariková – Pod Hornou lúkou – Horná lúka – Veterné - Vidlica – Veľká lúka – Krížava, vysielač – Pod Krížavou – Sedlo Prašivé – Minčol – Sedlo Okopy – Šaračníky – Sedlo Javorina – Sedlo Rakytie – Strečno, železničná stanica – Strečno, Nezbudská Lúčka – Podhradské – C …

Ubytovanie v okrese Dolný Kubín

DKU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o umelých vodných plochách v okrese. …

Územia európskeho významu v okrese Dolný Kubín

CHOČ /SKUEV0305/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2.191,78ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské kosné lúky (6520), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až mo …

Veličná

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na pravom brehu rieky Orava západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1272. Kedy sa spomína ako Magna Villa. Za čias kráľa Žigmunda dostala právo obchodu s poľskou soľou. V roku 1452 bola poddanským mestečkom a strediskom kolonizácie dolnej Oravy a miestneho trhu. V 16.storočí sa stala centrom protestanto …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Dolný Kubín

NP MALÁ FATRA Malá Fatra svojou prírodou, zachovanými spoločenstvami s množstvom chránených, vzácnych, endemických i reliktných druhov organizmov, z ktorý niektoré tu majú západnú hranicu svojho rozšírenia v Karpatoch, patrí k najcennejším krajinným celkom Slovenska. Veľkoplošné chránené územie Malá Fatra bolo vyhlásené za CHKO už v roku 1967. Vzhľadom na mimoriadne prírodné hodnoty bol 18.1.1988 na tomto území vyhlásený Národný park …

Vodná turistika v okrese Dolný Kubín

PLAVBA PLŤOU Vyhliadková plavba starootcovskou plťou po rieke Orava popod skalné bralo Oravského hradu. Začína v Hornej Lehote a pokračuje do Oravského Podzámku. Plavba trvá asi 1 hodinu.   …

Vodné toky v okrese Dolný Kubín

VODNÉ TOKY   Najvýznamnejším tokom na území okresu je rieka Orava, ktorá sa vlieva pri Kraľovanoch do rieky Váh.   Váh je najdlhšia slovenská rieka s dĺžkou 403km. Má úzke a značne pretiahnuté povodie /15.075km2/ s početnými, hlavne pravostrannými prítokmi a zjavnejšími lomami sklonu pri ústiach riek Belá, Orava a Kysuca. Vzniká sútokom Bieleho Váhu z Vysokých Tatier a Čierneho Váhu z Nízkych Tatier pod Kráľovou Lehotou …

TOPlist