Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Dolný Kubín

Poloha:  Leží v centrálnej časti Žilinského kraja.

Rozloha:  491,8 km2

Počet obyvateľov:  39 496  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  80,28 ob./km2

Okresné mesto:  Dolný Kubín

Hranice územia:  Na severe hraničí s okresom Námestovo, na severovýchode s okresom Tvrdošín, na juhovýchode s okresom Liptovský Mikuláš, na juhu s okresom Ružomberok, na juhozápade  okresom Martin, na západe s okresom Žilina a na severozápade s okresom Čadca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť, Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Juhozápadnú časť územia okresu zasahuje celok Malá Fatra (podcelok Krivánska Fatra) a celok Veľká Fatra (podcelky Lysec a Šípska Fatra), z juhu územie okresu zasahuje celok Chočské vrchy (podcelky Choč, Prosečné a Sielnické vrchy), ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Zo severu zasahuje územie okresu celok Oravská Magura (podcelky Budín, Kubínska hoľa a Paráč), zo severozápadu celok Kysucká vrchovina (podcelok Kysucké bradlá) a centrálnu časť tvorí celok Oravská vrchovina (podcelky Podchočská brázda a Veličnianska kotlina), ktoré patria do oblasti Stredné Beskydy. Juhovýchodnú časť územia okresu zasahuje celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda) a západnú časť celok Skorušinské vrchy (podcelky Kopec a Skorušina), ktoré patria do Podhôľno-magurskej oblasti.

Najvyšší bod:  Veľký Choč (1 611,0m), celok Chočské vrchy, podcelok Choč.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Kraľovany (435,0m), celok Veľká Fatra, podcelok Šípska Fatra.

Na území okresu leží 1 mesto a 23 obcí.

» Zaujímavosti

Vodopády v okrese Dolný Kubín

CICKOVSKÝ VODOPÁD Vodopád v nadmorskej výške 590m na bezmennom pravostrannom prítoku Dlžianskeho Cickova pod Ostrým vrchom, severne od Dlhej nad Oravou. Výška vodopádu je 1,1m. Vodopád vznikol na tektonickom styku hornín na podloží vrchnokriedového flyša bradlového pásma.   DOLNÝ KRIVSKÝ VODOPÁD Vodopád na Krivskom potoku v nadmorskej výške 640m juhovýchodne od obce Krivá. Výška vodopádu je 1,4m. Vodopád vznikol na styk …

Vojenské stavby v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Výrobné stavby v okrese Dolný Kubín

KRIVÁ. Drevený mlyn. Zreštaurovaná budova mlyna postavená v roku 1898. Technická pamiatka. …

Vyšný Kubín

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Oravskej vrchovine pod severnými svahmi CHočských vrchov. Leží na sútoku Jasenovského a Leštinského potoka južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1325. Od roku 1355 bola zemianskou dedinou a majetkom zemana.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Výšinné hradisko Tupá a Ostrá skala (viac v časti Hradiská v okrese Dolný Kubín). Žiarové pohrebi …

Významné stromy v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne  informácie o záhradách v okrese. …

Žaškov

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu na rozhraní Oravskej vrchoviny a Veľkej Fatry v Podchočskej brázde. Leží na brehoch Žaškovského potoka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1380. Obec je doložená z polovice 14.storočia. Patrila oravskému panstvu a do 2.polovice 18.storočia ju spravovali dediční richtári. V 2.polovici 17.storočia bola počas stavovských povst …

Zázrivá

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na rozmedzí Kysuckej vrchoviny a Malej Fatry v Zázrivskej brázde. Leží na brehoch riečky Zázrivka severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1556. Vznikla na valašskom práve, v 16.storočí bola kolonizovaná valachmi a patrila oravskému panstvu. V 17.storočí bola obec vyplienená.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   …

Zvonice v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Drevená rámová a murovaná baroková zvonica z konca 18.storočia. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Stojí v časti Záskalie na severnej strane ulice Záskalická.   HORNÁ LEHOTA Evanjelická zvonica.   ISTEBNÉ Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 2009. Samostatne stojac …

TOPlist