Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Dolný Kubín

BUK PRI KAŠTIELI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Chránený je z vedecko-výskumného, kultúrno-výchovného, estetického, náučného a historického významu. Buk lesný s obvodom kmeňa 377m, výškou 21m, priemerom koruny 16m a vekom 110 rokov. Strom rastie v Dolnom Kubíne, časti Mokraď pri kaštieli.   DUB PRI KAŠTIELI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Chránený je z vedecko-výskumného, kultúrno-vých …

Jaskyne v okrese Dolný Kubín

BIELY DYCH Jaskyňa s dĺžkou 150m a hĺbkou 25m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v katastri obce Kraľovany.   BRLOH NAD VÁPENICOU Jaskyňa s dĺžkou 4m s čiastočne zavaleným vchodom. Nachádza sa v pohorí Malá Fatra, v Krivánskej Fatre, v Osnici v nadmorskej výške 735m v katastri obce Párnica.   BRODŇANSKÉHO JASKYŇA Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v n …

Kúpele v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Dolný Kubín

NPR CHOČ Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha 14.280.500m2. Ochrana významnej vrcholovej skupiny Chočských vrchov s osobitnými geologickými, geomorfologickými, botanickými, zoologickými a kraji …

Parky v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN. Mokraď. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou bol založený v 2.polovici 19.storočia. Rozprestiera sa pri Abaffyovskom kaštieli z prelomu 16. a 17.storočia v časti Mokraď.   ISTEBNÉ Park pri Csillaghyovskom kaštieli.   VYŠNÝ KUBÍN. Park pri kaštieli A. Kubínyiho. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Prírodno-krajinársky park …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Dolný Kubín

Územie okresu zasahuje zo severu Oravská Magura /Budín, Kubínska hoľa a Paráč/ a zo severozápadu Kysucká vrchovina /Kysucké bradlá/. Centrálnu časť tvorí Oravská vrchovina /Podchočská brázda a Veličnianska kotlina/. Juhozápadnú časť územia tvoria pohoria Malá Fatra /Krivánska Fatra/ a Veľká Fatra /Šípska Fatra/. Z juhu územie okresu zasahujú Chočské vrchy /Choč, Prosečné a Sielnické vrchy/ a z juhovýchodu Podtatranská brázda /Zuberecká …

Prirodzené vodné plochy v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o skalných útvaroch v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o umelých vodných plochách v okrese. …

Územia európskeho významu v okrese Dolný Kubín

CHOČ /SKUEV0305/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2.191,78ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské kosné lúky (6520), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až mo …

TOPlist