Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Kysucké Nové Mesto

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Žilinského kraja. Je najmenším okresom v kraji, má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  173,7 km2

Počet obyvateľov:  32 938  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  189,72 ob./km2

Okresné mesto:  Kysucké Nové Mesto

Hranice územia:  Na juhu hraničí s okresom Žilina, na severe s okresom Čadca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty a Stredné Beskydy. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty zo západu zasahuje celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky). Z východu územie okresu zasahuje celok Kysucká vrchovina (podcelky Kysucké bradlá a Vojenné), ktorý patrí do oblasti Stredné Beskydy.

Najvyšší bod:  Ľadonhora (999,2m), celok Kysucká vrchovina, podcelok Kysucké bradlá.

Najnižší bod: Hladina rieky Kysuca na výtoku z okresu pri obci Rudinka (335,0m), celok Javorníky, podcelok Nízke Javorníky.

Na území okresu leží 1 mesto a 13 obcí.

» Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Kysucké Nové Mesto

HADÍ SMREK V NESLUŠI Za chránený bol vyhlásený v roku 1996. Je to smrek obyčajný s obvodom kmeňa 85cm, výškou 18m, priemerom koruny 4m a vekom 50 rokov. Chránený je z dendrologického dôvodu. Rastie severne od obce Nesluša na okraji lesného porastu za osadou Červené.   LIPA NA ŠINDELNEJ Za chránenú bola vyhlásená v roku 1996. Je to lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 440cm, výškou 20m, priemerom koruny 18m a vekom 350 rokov. Chrán …

Cintoríny v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Cyklotrasy v okrese Kysucké Nové Mesto

2403 Krásno nad Kysucou – Dunajov – Ochodnica – Kysucký Lieskovec – Kysucké Nové Mesto – Rudina – Rudinka – Vranie -  Považský Chlmec. Dĺžka 26km, prevýšenie 20/80m.  Modro značená cyklotrasa začína pod nadjazdom štátnej cesty v Krásne nad Kysucou a pokračuje starou cestou do centra. Cez most ponad rieku Kysuca prechádza k železničnej stanici  a pokračuje pozdĺž rieky a železnice smerom na Dunajov. Za obcou prichádza na územie ok …

Dolný Vadičov

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Kysuckej vrchovine. Leží na brehoch Vadičovského potoka juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1359 a prvá písomná zmienka je z roku 1419. Bola založená na klčovisku a patrila rodinám Rudinskovcov a neskôr, v roku 1515, panstvu Strečno.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. …

Dopravné a športové stavby v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Galérie v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o galériách v okrese. …

Historické budovy v okrese Kysucké Nové Mesto

HORNÝ VADIČOV. Fara. Budova fary postavená v roku 1789.   KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Hotel. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Eklekticistická budova bola postavená v rokoch 1904-1906. Upravovaná bola po roku 2000. Má pôdorys v tvare L, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Budova Hotela Mýto je nárožný solitér. Stojí na križovatke ulíc Kysucká a Belanského 38 v Pamiatkovej zóne.   KYSUCKÉ NOV …

Horný Vadičov

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Kysuckej vrchovine. Leží na brehoch Vadičovského potoka juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1385. Neskôr je písomne doložená z rokov 1419 a 1504.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V chotári obce sa na viacerých miestach našli stopy osídlenia lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej a staršej doby železnej.   OPLA …

Hradiská v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

TOPlist