Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Kysucké Nové Mesto

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Žilinského kraja. Je najmenším okresom v kraji, má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  173,7 km2

Počet obyvateľov:  32 938  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  189,72 ob./km2

Okresné mesto:  Kysucké Nové Mesto

Hranice územia:  Na juhu hraničí s okresom Žilina, na severe s okresom Čadca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty a Stredné Beskydy. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty zo západu zasahuje celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky). Z východu územie okresu zasahuje celok Kysucká vrchovina (podcelky Kysucké bradlá a Vojenné), ktorý patrí do oblasti Stredné Beskydy.

Najvyšší bod:  Ľadonhora (999,2m), celok Kysucká vrchovina, podcelok Kysucké bradlá.

Najnižší bod: Hladina rieky Kysuca na výtoku z okresu pri obci Rudinka (335,0m), celok Javorníky, podcelok Nízke Javorníky.

Na území okresu leží 1 mesto a 13 obcí.

» Zaujímavosti

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o hroboch, náhrobníkoch a pohrebných kaplnkách v okrese. …

Jaskyne v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Kalvárie v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Kysucké Nové Mesto

DOLNÝ VADIČOV. Kaplnka Panny Márie. Rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie pochádza z polovice 19.storočia. Je to stavba so štvorcovým pôdorysom, s polkruhovým uzáverom, zaklenutá valenou klenbou. V interiéri kaplnky sa nachádza plastika Piety. Ide o ľudovú drevorezbu pravdepodobne z polovice 19.storočia. Plastika je polychrómovaná. Kaplnka sa nachádza na stráni nad obcou.   DOLNÝ VADIČOV 1 Kaplnka z roku 1902.   HORNÝ …

Kaštiele v okrese Kysucké Nové Mesto

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Kúria renesančná. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Kúria bola postavená v renesančnom slohu začiatkom 16.storočia. Upravovaná bola v polovici 17.storočia, v 2.polovici 18.storočia, v štvrtine a koncom 19.storočia a v 50.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Stará fara, hotel, je radová. Stojí v Pamiatkovej zóne na Námestí slobod …

Kríže v okrese Kysucké Nové Mesto

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Kríž pred kostolom. Kríž pred rímsko-katolíckym Kostolom svätého Jakuba staršieho pochádza z roku 1776. Stojí na Námestí slobody v severnej časti centra mesta v Pamiatkovej zóne. …

Kúpele v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Kysucké Nové Mesto

  POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu na styku Javorníkov a Kysuckej vrchoviny, na brehoch rieky Kysuca.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1244, kedy sa v darovacej listine Bela IV. Bohumírovi a jeho potomkom, spomína ako Jesenin /Jačatín/. Ako mýtne miesto sa spomína v roku 1321. V roku 1325 obec dostala s tržným právom mestské výsady a zároveň sa zmenil i jeho pôvodný názov. Rozmachom …

Kysucký Lieskovec

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu na rozhraní Javorníkov a Kysuckej vrchoviny. Leží na ľavom brehu rieky Kysuca severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1438 kedy sa spomína ako súčasť majetku budatínskeho panstva.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ …

TOPlist