Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Kysucké Nové Mesto

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Žilinského kraja. Je najmenším okresom v kraji, má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  173,7 km2

Počet obyvateľov:  32 938  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  189,72 ob./km2

Okresné mesto:  Kysucké Nové Mesto

Hranice územia:  Na juhu hraničí s okresom Žilina, na severe s okresom Čadca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty a Stredné Beskydy. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty zo západu zasahuje celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky). Z východu územie okresu zasahuje celok Kysucká vrchovina (podcelky Kysucké bradlá a Vojenné), ktorý patrí do oblasti Stredné Beskydy.

Najvyšší bod:  Ľadonhora (999,2m), celok Kysucká vrchovina, podcelok Kysucké bradlá.

Najnižší bod: Hladina rieky Kysuca na výtoku z okresu pri obci Rudinka (335,0m), celok Javorníky, podcelok Nízke Javorníky.

Na území okresu leží 1 mesto a 13 obcí.

» Zaujímavosti

Relax v okrese Kysucké Nové Mesto

KMR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Kysucké Nové Mesto

HORNÝ VADIČOV. Kostol svätého Mikuláša, biskupa. Neskoroklasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Mikuláša, biskupa bol postavený v rokoch 1802-1806. V interiéri sa nachádza obraz od J. B. Klemensa z polovice 19.storočia.   KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Rímsko-katolícky farský Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie bol postavený …

Rozhľadne v okrese Kysucké Nové Mesto

MARŤÁKOV VRCH Veľká rozhľadňa pripomína stredovekú strážnu vežu. Kamenná veža je štvorhranná s drevenou nadstavbou. Výstup po vnútornom schodisku spríjemňujú drobné umelecké výtvory zasadené do stien a okien veže. Autorom stavby je Stanislav Mikovčák. Majestátne sa vypína na špicatom kopci zvanom Marťákov vrch /854,3m/ severozápadne od obce Ochodnica. Z rozhľadne je nádherný kruhový výhľad na všetky svetové strany. …

Rudina

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Javorníkoch. Leží na brehoch Rudinského potoka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1359. Trvale osídlená bola na prelome 13. a 14.storočia. Obec patrila zemianskym rodinám, neskôr panstvu Budatín. Pôvodne roľnícka obec bola zasiahnutá valašským osídľovaním.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Nález sídliska ľudu púchovske …

Rudinka

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu na rozhraní Javorníkov a Kysuckej vrchoviny. Leží na pravom brehu rieky Kysuca južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1506, kedy patrila budatínskemu panstvu. Pôvodne roľnícka obec bola čiastočne zasiahnutá valašským osídľovaním.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Na rozhraní obce a osady Vranie sa na vrchu Rochovica našli zvyšky o …

Rudinská

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Javorníkoch. Leží na brehoch Rudinského potoka západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1598. Obec vznikla v 16.storočí.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   …

Ruiny a základy v okrese Kysucké Nové Mesto

RADOĽA. Zaniknutý kostol. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. V roku 1956 boli v lokalite Koscelisko, na strmej terase nad vyústením Vadičovského potoka do rieky Kysuca v nadmorskej výške 376m, odkryté základy zaniknutého románskeho murovaného Kostola svätého Michala, archanjela, ktorý existoval približne v rokoch 1270-1429 a bol súčasťou opevneného hradu. Mal obdĺžnikový pôdorys s rovným záverom, bol jednoloďový. …

Sídliská v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o skalných útvaroch v okrese. …

Skanzeny v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o skanzenoch v okrese. …

TOPlist