Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Kysucké Nové Mesto

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Žilinského kraja. Je najmenším okresom v kraji, má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  173,7 km2

Počet obyvateľov:  32 938  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  189,72 ob./km2

Okresné mesto:  Kysucké Nové Mesto

Hranice územia:  Na juhu hraničí s okresom Žilina, na severe s okresom Čadca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty a Stredné Beskydy. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty zo západu zasahuje celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky). Z východu územie okresu zasahuje celok Kysucká vrchovina (podcelky Kysucké bradlá a Vojenné), ktorý patrí do oblasti Stredné Beskydy.

Najvyšší bod:  Ľadonhora (999,2m), celok Kysucká vrchovina, podcelok Kysucké bradlá.

Najnižší bod: Hladina rieky Kysuca na výtoku z okresu pri obci Rudinka (335,0m), celok Javorníky, podcelok Nízke Javorníky.

Na území okresu leží 1 mesto a 13 obcí.

» Zaujímavosti

Snežnica

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Kysuckej vrchovine. Leží na brehoch riečky Snežnica južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o podhorskej obci pochádza z roku 1426, kedy sa spomína ako obec s dedičným richtárom. Patrila panstvu Strečno, od 16.storočia panstvu Starý hrad. Neskôr ju zasiahla valašská kolonizácia.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ …

Sochy a busty v okrese Kysucké Nové Mesto

RADOĽA. Socha svätého J. Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1969. Neskorobaroková socha svätého Jána Nepomuckého pochádza z roku 1796. Nachádza sa pri Kaplnke Panny Márie. …

Šport v okrese Kysucké Nové Mesto

KMŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stravovanie v okrese Kysucké Nové Mesto

KMS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Synagógy v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Turistické chodníky v okrese Kysucké Nové Mesto

0843 0843a: Čadca, stanica – Hotel Husárik – Griečovci – Črchľa – Chotárny kopec – Blažková – Petránky – Vrchrieka - Pod  Jakubovským vrchom – Jakubovský vrch – Sedlo pod Grapou. Dĺžka 19,4km, čas 4 hodiny 10 minút. Červeno značený turistický chodník prechádza iba po hranici okresu. Začína v Čadci a pokračuje stúpaním juhozápadným smerom penetrovanou cestou k hotelu Husárik. Ďalej pokračuje cez osadu Grečovci, kde odbočuje žlto zn …

Ubytovanie v okrese Kysucké Nové Mesto

KMU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Kysucké Nové Mesto

VN HORNÝ VADIČOV. Kubaščíkovci.   VN NESLUŠA. Neslušský rybník. …

Územia európskeho významu v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o územiach európskeho významu v okrese. …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o veľkoplošných chránených územiach v okrese. …

TOPlist