Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Kysucké Nové Mesto

HADÍ SMREK V NESLUŠI Za chránený bol vyhlásený v roku 1996. Je to smrek obyčajný s obvodom kmeňa 85cm, výškou 18m, priemerom koruny 4m a vekom 50 rokov. Chránený je z dendrologického dôvodu. Rastie severne od obce Nesluša na okraji lesného porastu za osadou Červené.   LIPA NA ŠINDELNEJ Za chránenú bola vyhlásená v roku 1996. Je to lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 440cm, výškou 20m, priemerom koruny 18m a vekom 350 rokov. Chrán …

Jaskyne v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Kúpele v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Kysucké Nové Mesto

PR BRODNIANKA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1972. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Žilina. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 259.400m2, rozloha ochranného pásma je 333.000m2. Územie tvoria svetlé a tmavé vápence, miestami vápnité bridlice. Z porastov tu prevládajú bučiny, na severných svahoch s výsk …

Parky v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o parkoch v okrese. …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Kysucké Nové Mesto

Územie okresu zasahujú celky Javorníky /Vysoké a Nízke Javorníky/ a Kysucká vrchovina /Kysucké bradlá a Vojenné/.     POHORIA   JAVORNÍKY Krajinný celok Slovensko-moravských Karpát. Rozloha 884km2. Tvoria súčasť flyšového pásma Karpát. Tvoria juhozápadnú časť CHKO Kysuce. Na severe na ne nadväzuje Turzovská vrchovina, na východe hraničia s Kysuckými Beskydami a Kysuckou vrchovinou. Z juhovýchodu prevažne …

Prirodzené vodné plochy v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o skalných útvaroch v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Kysucké Nové Mesto

VN HORNÝ VADIČOV. Kubaščíkovci.   VN NESLUŠA. Neslušský rybník. …

Územia európskeho významu v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o územiach európskeho významu v okrese. …

TOPlist