Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Liptovský Mikuláš

Poloha:  Leží vo východnej časti Žilinského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 341 km2

Počet obyvateľov:  72 305  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  53,93 ob./km2

Okresné mesto:  Liptovský Mikuláš

Hranice územia:  Krátky úsek na severovýchode tvorí štátna hranica s Poľskom. Na juhu hraničí s Banskobystrickým krajom, na východe s Prešovským krajom. Na severe hraničí s okresom Tvrdošín, na severozápade s okresom Dolný Kubín a na západe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a Podhôľno-magurská oblasť. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu tvorí celok Podtatranská kotlina (podcelky Liptovská kotlina, Popradská kotlina a Tatranské podhorie), severozápad okresu zasahuje celok Chočské vrchy (podcelky Prosečné a Sielnické vrchy),  juh okresu zasahuje celok Nízke Tatry (podcelky Ďumbierske Tatry a Kráľovohoľské Tatry), severovýchod okresu tvorí celok Tatry (podcelok Západné Tatry) a juhovýchod celok Kozie chrbty (podcelok Važecký chrbát). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to na severe celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Partizánska Ľupča (512,0m), celok Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 54 obcí.

» Zaujímavosti

Beňadiková

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na pravom brehu rieky Váh východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1352 ako Detryhfalna. Vznikla zo starej občiny obce Uhorská Ves.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Pri stavbe železnice v roku 1871 bolo objavené lužické popolnicové pole.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. & …

Bobrovček

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Petruška severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1231. Patrila hradu Likava, neskôr Okolicsányiovcom. Obyvatelia v minulosti vyrábali smolu, boli známi ako dobrí tesári, šindliari a výrobcovia domáceho riadu. V rokoch 1944-1945 v okolí obce prebiehal partizánsky odboj. V roku 1946 obec vyhorela. …

Bobrovec

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1231. Patrí k najstarším obciam na Liptove. Názov obce motivoval výskyt bobrov v miestnom potoku. V roku 1482 kráľ Matej Korvín potvrdil obec ako mestečko, kde sa rozvíjal murársky cech, výroba domáceho plátna a modrotlače. Začiatkom 20.storočia sa veľa obyvateľov vys …

Bobrovník

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehu Vodnej nádrže Liptovská Mara severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza údajne z roku 1273. Doložená je od roku 1332, pôvodne bola služobníckou osadou varovčíkov bobrov. V 16.storočí bola zemianskou dedinou.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ. …

Bukovina

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Sestrč severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území pochádza z roku 1297. Obec vznikla po roku 1353. Súčasťou obce sú osady Jánošovce a Dušany.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Nad sútokom Anenského potoka a Sestrče sa nachádzalo púchovské a stredoveké sídlisko. Cez obec a ďalej Sestrčskou dolinou vied …

Chránené stromy v okrese Liptovský Mikuláš

BOROVICA V MATIAŠOVCIACH Za chránený bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Borovica limbová s obvodom kmeňa 229cm, výškou 20m, priemerom koruny 8m a vekom 90 rokov. Je chránená z biologického, estetického, kultúrneho a vedeckého dôvodu. Stojí v obci Liptovské Matiašovce v sade J. Krčmárika.   DUB V PROSIEKU Za chránený bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Dub letný s obvodom kmeňa 515cm, výškou 27m, priemerom koruny 20m a vekom 120 …

Cintoríny v okrese Liptovský Mikuláš

DEMÄNOVSKÁ DOLINA. Symbolický cintorín. Symbolický cintorín sa nachádza severne od vrchu Ostredok /1.167,4m/ nad Demänovskou dolinou. Je venovaný obetiam hôr.   KRÁĽOVA LEHOTA. Lesnícky cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1990. Lesnícky cintorín bol zriadený okolo roku 1803. Nachádza sa v časti Čierny Váh v areáli rímsko-katolíckeho Kostola Najsvätejšej Trojice. Nachádzajú sa tu zaujímavé náhrobn …

Demänovská Dolina

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v severných svahoch Nízkych Tatier. Leží v doline, ktorú vymodelovala riečka Demänovka južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1963. V roku 1964 obec vznikla oddelením od miestnej časti Demänová, ktorá patrí k Liptovskému Mikulášu. Najznámejšia dolina v Nízkych Tatrách s významnými strediskami turistiky a cestovného ruchu tvorí samostatnú admini …

Dopravné a športové stavby v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Považská lesná železnica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1972. Do roku 1971 bolo mesto konečnou stanicou úzkorozchodnej železnice, ktorá bola zrušená. Zostala z nej iba koľaj. Nachádza sa juhozápadne od rímsko-katolíckeho Kostola navštívenia Panny Márie. Lesná železnička v Liptovskom Hrádku sústreďuje mobiliár bývalej Čiernovážskej lesnej železnice, ktorej výstavba sa začala v roku 1913, na základe povolen …

TOPlist